Avbrott i fjärrvärmeleveransen i Centrum

Tidpunkt: 2018-06-28 08:00 - 2018-06-28 12:00

Följande adresser berörs av arbetet:
- Norra Esplanaden 17, 19, 21

Fjärrvärmen är avstängd p g a underhållsarbeten på fjärrvärmenätet.
- Vid frågor kontakta kundcenter på 0470 - 70 33 33