10 tips för säker el utomhus

Här får du tips på några saker som är bra att tänka på när du använder elektriska prylar utomhus.

  • Läs bruksanvisningen. Om du är osäker på om en elpryl funkar att använda utomhus ska det stå i bruksanvisningen.

  • Ha på dig skor! Att gå barfota på sommaren är härligt, men om du arbetar i trädgården ger skor ett bra skydd om du tar i en apparat som blivit strömförande.

  • Använd uttag och sladdar avsedda för utomhusbruk, de är gjorda för att klara fukt och kyla. 

  • Förvara inomhus. Dina elprylar och apparater mår bäst av att förvaras inomhus eller under tak så att de inte blir blöta när det regnar och får fuktskador.

  • Använd dina elprylar vid torrt väder och undvik regn och fukt. Vissa verktyg, till exempel häcksaxar och borrmaskiner som du använder utomhus, är i regel inte fuktskyddade.

  • Uttag utomhus ska vara skyddsjordade och nya uttag måste ha jordfelsbrytare.

  • Behöver du använda skarvsladd? Kolla först så att den är avsedd att användas utomhus. Skarvsladden ska också vara jordad och anslutas till ett jordat uttag.

  • IP-beteckning. Eluttag och elprylar som får användas utomhus eller i fuktiga miljöer är märkta med en speciell beteckning, IP (International Protection) och två siffror.

  • Kolla så att produkten är CE-märkt. Det betyder att den uppfyller EU:s hälso-, miljö- och säkerhetskrav.

  • Osäker? Vänd dig till ett registrerat elinstallationsföretag för att få rätt hjälp.

Källa och fler tips:Elsäkerhetsverket.se