Kontrollera dina elprylar

Har du koll på om dina elprylar är säkra? Här har vi samlat fem tips på hur du kan elsäkra hemma.

  • Om din elpryl luktar bränt eller glappar ska du slänga den eller kontakta en fackman som kan åtgärda det som är fel.

  • Använd bara produkter som är CE-märkta. Det betyder att det finns skydd mot elchock, elbrand och att produkten inte stör eller slår ut andra elektiska produkter.

  • Håll rent! Damm kan vara en brandfara, därför är det bra att dammsuga utrymmet bakom kyl och frys.

  • Använd produkten i rätt miljö, det vill säga använd inte produkter som är tänkta att vara inomhus utomhus.

  • Se till så att sladdar ligger fritt, klämda sladdar är en säkerhetsrisk och värmen kan bli hög om de ligger ihoprullade. Var försiktig med sladdar, dra inte i sladden, utan i kontakten när den tas ur ett vägguttag.

Mer information om hur du elsäkrar ditt hem hittar du på elsäkerhetsverket.se.