Kalle Anka-effekten

Det händer något med svenskarnas elanvändning klockan 15.00 på julafton varje år. Det visar statistik från Energiföretagen som valt att kalla det för Kalle Anka-effekten.

Runt klockan 15.00 på julafton händer det något med elanvändningen i Sverige. Något som är annorlunda mot hur kurvan över elanvändningen normalt sett ser ut vintertid. Det visar statistik från Energiföretagen som sedan 2001, analyserat hur användningen av el sett ut den 24 december.

Statistiken visar att vår användning av el ökar på julafton fram till och med klockan 15.00, men från och med klockan 16.00 minskar användningen igen. Vad är det då som sker den där timmen? Jo, det är då många traditionsenligt samlas framför tv:n för att titta på Kalle Anka, något som Energiföretagen kallar för "Kalle Anka-effekten"