El i badrummet? Tänk på det här!

Om du använder elprylar i badrummet kan det vara bra att ha lite extra koll. El och vatten kan nämligen vara en farlig kombination men det finns ett par saker du kan göra för att minska riskerna.

Vill du lyssna på musik samtidigt som du duschar? Brukar du raka dig eller torka håret framför spegeln på morgonen? Eller tar du kanske mobilen med dig in på toan och glömmer sedan att den ligger där på handfatet? Trots att du säkert hört att el och vatten inte är bästa kompisar, används en hel del elprylar i badrummet, som är en fuktig miljö där risken för svåra elolyckor är stor. Fuktiga golv och fuktig hud gör dessutom att din kropps ledningsförmåga ökar vilket gör att du är extra utsatt just i badrummet. Som tur är så finns det ett par saker du kan göra för att minska riskerna:

  • Vill du göra ett arbete i badrummet som kräver elinstallation? Anlita alltid en elinstallatör från ett registrerat elinstallationsföretag! På så sätt förebyggs risken för skador som kan uppstå på grund av bristfällig eller felaktig installation. Det är till och med så att ellagstiftningen kräver att elinstallationer av starkströmsanläggningar ska utföras av en elinstallatör.

  • Rengöring i badrummet. Om du använder dammsugaren i badrummet ska du se till så att du inte suger på en fuktig yta (om inte dammsugaren är särskilt anpassad för den typen av utrymme).

  • Följ tillverkarens anvisningar för dina elprylar. Läs anvisningarna – kanske är din hårtork inte lämplig att använda i våtutrymmen? Om du har för vana att ha med dig mobilen in på toa finns ju dessutom alltid risken att du tappar den i toalettstolen…

  • Saknas det uttag i badrummet? Att använda förlängningssladd till badrummet från ett annat rum är faktiskt ingen bra idé. Risken finns att uttaget inte skyddas av jordfelsbrytaren och då kan det till och med bli farligt. Det är nämligen så att ett rums elinstallation är anpassat för de förutsättningar som finns där uttaget är placerat. 

  • Använd uttag efter ändamål! En del uttag i badrummet får till exempel bara användas till rakapparater. Och kom ihåg – anslut bara apparaten till uttaget när den används.

Källa: Elsäkerhetsverket