Nationellt bredbandsmål nu uppnått i Wexnets fyra ägarkommuner

Utbyggnaden av fiber går raskt framåt i Wexnets fyra verksamhetskommuner. 95 procent av alla hushåll och företag i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö, har nu tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s. Därmed är regeringens nationella bredbandsmål för 2020 uppnått.

– Det känns fantastiskt bra. Vi gör vårt yttersta för att både utveckla befintligt fibernät och bygga ut nya områden framöver. Möjligheten att ta del av digitaliseringens förtjänster får inte bero på var man bor eller befinner sig, säger Erik Tellgren, vd Wexnet.

Tuffare mål framöver

År 2025 ska 98 procent av hushållen och företagen ha en bredbandstäckning med tio gånger högre kapacitet, 1 000 Mbit/s, enligt regeringens bredbandsstrategi. 

– Det är ett tufft mål, som redan i år förverkligades i Lessebo kommun, fem år före utsatt plan. Vi är på god väg även i Växjö, Tingsryd och Alvesta, men ännu mer kan göras, säger Erik Tellgren.

Intensivt år

Wexnet sammanfattar ett intensivt verksamhetsår. Under 2020 fortsatte företagets snabba anslutningstakt för nya kunder, samtidigt som fler än någonsin nyttjade företagets fiberkapacitet. Leveranssäkerheten har varit stabilt hög under årets alla månader och landar på hela 99,991 procent för en genomsnittlig kund.

– Under rådande pandemi har många fler behövt arbeta eller studera på distans och vi har kommunicerat med nära och kära digitalt. Snabbt och stabilt bredband handlar idag om livskvalitet, trygghet och affärsmöjligheter, både för privatpersoner och företag, säger Erik Tellgren.

Om regeringens bredbandsstrategi

Regeringens strategi ”För ett helt uppkopplat Sverige 2025” innehåller följande mål:

•År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

•År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

•År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband. 98 procent bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet.

Källa: pts.se/bredbandsstrategin