Växjö Energi vinner Luftvårdspriset 2020

Växjö Energi vinner Kronobergs luftvårdsförbunds årliga luftvårdspris. Priset delas ut årligen till den eller de som aktivt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar eller på annat sätt bidrar till att främja luftvårdsarbetet i länet.

– Vi är väldigt glada och stolta för det här priset och ser det som ytterligare ett kvitto på att vår satsning på en helt fossilbränslefri fjärrvärmeproduktion har bidragit till verklig förändring. Sedan 1980 har vi producerat värme och el av avverkningsrester från skogen tillsammans med restströmmar från närliggande trävaruindustrier och i december 2019 blev hela vår verksamhet fossilbränslefri. De rena sekundära trädbränslena från närområdet har mycket låga utsläpp av allt. Den noga kontrollerade energiåtervinningen i våra fluidiserade bäddar medger högsta effektivitet och tillsammans med en katalysator även riktigt låga kväveoxidnivåer. Ett rejält elfilter håller stofthalterna på riktigt låga nivåer. Med hjälp av vår lågtempererade fjärrvärme kan vi också, inte minst genom vår investering i en ny rökgaskondensor som tas i drift vid årsskiftet, inte bara återvinna all energi i våra sekundära energiråvaror, utan även genom ett mycket effektivt reningssystemet, tvätta redan mycket låga utsläpp till ultralåga utsläpp, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Priset delades ut vid förbundsmötet den 4 december med motiveringen:

Växjö Energi AB har sedan länge arbetat mot målet om en fossilfri verksamhet, och i december 2019 gjordes de slutliga anpassningarna för att möjliggöra en 100 procent fossilbränslefri verksamhet. Omställningen till en fossilfri verksamhet omfattar inte bara en förnybar produktion av värme, kyla och el, utan hela den egna verksamheten. Detta innebär till exempel att den egna fordonsparken är fossilbränslefri, vilket gäller allt från servicebilar och lastmaskiner ända ner till lövblåsen. Växjö Energis långsiktiga arbete mot en fossilfri verksamhet har bidragit till kraftigt minskade koldioxidutsläpp i Växjö kommun. Mellan 1993 och 2019 har koldioxidutsläppen per invånare i Växjö minskat med hela 59 procent.

- Vi verkar för god luftvård i Kronoberg och det är en glädje att ge detta pris till Växjö Energi för deras betydelsefulla insatser, meddelade Ingemar Hugosson, ordförande i Kronobergs luftvårdsförbund.

Om fjärrvärmeproduktionens bidrag till en renare luft

Växjö Energi blev i december 2019 landets första fossilfria energi- och kommunikationsföretag och levererar fjärrvärme och fjärrkyla till cirka 10 000 hushåll och företag i Växjö med omnejd. Läs mer på veab.se

För mer information, kontakta gärna:

Erik Tellgren, vd Växjö Energi, erik.tellgren@veab.se, 0470-77 51 01

Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun, ingemar.hugosson@uppvidinge.se, 070-337 16 20