Aska från Sandviksverket ger växtkraft till skogen

​Fjärrvärmen i Växjö produceras av 100 procent biobränsle. Askan som blir över återförs till skogen och skapar förutsättningar för ett långsiktigt skogsbruk. Hela 5 000 ton aska återfördes till de småländska skogarna under 2019.

– Det känns fantastiskt bra. Tack vare att vi sprider askan i skogen skapas ett naturligt kretslopp som återför näring till marken. Det ger bättre förutsättningar för tillväxt i nästa generation skog och minskar försurningen, säger Peter Philipsson, som är driftsupportchef för Kraft och värme på Växjö Energi.

Näringsrik aska

När biobränslet har blivit till värme och el i Sandviksverket återstår en näringsrik aska som Växjö Energi återför till skogen.

Det bildas två typer av aska när biobränslet förbränns i kraftvärmeverket – bottenaska och flygaska. Flygaska är stoftet från förbränningen som samlas upp i kraftvärmeverkets elektrofilter och sedan återförs och sprids för att göra nytta i skogen. Bottenaska består till större delen av sand och den kan användas som fyllnadsmedel.

– För att skogen ska må riktigt bra är det viktigt att tänka långsiktigt. Vår målsättning är att alla näringsämnen vi tar från skogen ska ges tillbaka där de hör hemma i och med att askan återförs till skogarna, säger Peter Philipsson.

Faktaruta

Aska neutraliserar sura ämnen på ett liknande sätt som kalk. När askan återförs till skogen minskar risken för försurning av mark och vatten. Detta ökar i sin tur chansen för att känsliga växter och djur, som till exempel öringen, ska kunna överleva.

Askan innehåller dessutom det mesta av näringen som fanns i avverkningsresterna från början, dock inte kväve. Därmed kan askan kompensera för bortförandet av näringsämnen.

Källa: Skogsstyrelsen

För mer information, kontakta gärna:

Peter Philipsson, driftsupportchef Kraft och värme, 0470-77 52 32, peter.philipsson@veab.se