Växjö Energi investerar i nya smarta mätare

Växjö Energi investerar 74 miljoner kronor i nya elmätare. De närmaste fem åren byts cirka 36 000 mätare ut till nya smartare sådana. Något som bland annat ska bidra till en effektivare energianvändning och skapa bättre möjligheter för småskalig elproduktion.

Utöver de grundläggande behoven av mätning, stödjer de nya smarta mätarna styrning och optimering av till exempel solceller och elbilar i hemmen.

– Vi jobbar hela tiden med att öka leveranssäkerheten i våra elnät, och att skapa en hållbar utveckling i Växjöregionen. Mätarbytet är ett viktigt steg i denna utveckling då det bland annat gynnar småskalig elproduktion. Till exempel blir det lättare att installera solceller, berättar Mats Lundin, affärsområdeschef för elnät på Växjö Energi.

Mätarbytet omfattar samtliga privat- och företagskunder i Växjö Energis nätområde och sker sedan regeringen förra året beslutade om nya funktionskrav för elmätare. De nya mätarna ska klara mätning var 15:e minut och göra det möjligt för kunderna att själva ta del av sina mätuppgifter.

Lyckat pilotprojekt
I våras genomförde Växjö Energi ett pilotprojekt på Sommarvägen i Växjö då man bytte ut 900 elmätare för att se så att alla delar i utbytesprocessen fungerade.

– Det fungerade alldeles utmärkt. Med de nya mätarna blir samtliga hem i Växjö Energis elnät lite smartare. Kunderna får förbättrade möjligheter att följa sin egen elanvändning och se statistik via Mina sidor på veab.se, säger Mats Lundin.

Start september 2019
Installationen av de nya elmätarna startar under september 2019 och utförs av Växjö Mätteknik. Först ut är stadsdelen Väster i Växjö, som får nya mätare under hösten och vintern 2019. Projektet kommer att pågå till och med hösten 2024, och senast den 1 januari 2025 ska de nya mätarna vara på plats.

– Alla kunder kommer i god tid att få ett brev hem med information om när bytet av elmätare sker hemma hos just dem. Bytet innebär ett kortare strömavbrott under tiden mätaren byts. Det utgår ingen extra kostnad för bytet utan det ingår i elnätsavgiften, avslutar han.