Vi inspirerar 250 elever till jobb i teknikbranschen

Hur kan vi motivera ungdomar att intressera sig för matematik? Och hur kan vi få dem att söka sin yrkesframtid inom energi- och teknikbranschen? Ett av flera svar på frågorna kan vara att berätta om hur kul och bra det faktiskt är. Under onsdagen bjöd därför Växjö Energi in 250 åttonde- och niondeklassare från Per Lagerqvist skola i Växjö på en föreläsning i energin och teknikens tecken.

Föreläsningarna genomfördes tillsammans med Arbetsmarknadskunskap/ECC – Energy Competence Center. ECC är ett samverkansorgan som arbetar för att synliggöra och utveckla energikompetens. De samarbetar med såväl akademi som med offentliga aktörer, men även med forskningsintensiva energiföretag.

Energibranschen är en framtidsbransch där det ges möjlighet att vara med och göra skillnad och forma en mer hållbar framtid, och rekryteringsbehovet är stort. Växjö Energi har därför under flera år bjudit in skolelever från Växjö för att ta del av denna föreläsning. Sedan 2016 har över 1 000 niondeklassare och gymnasieelever deltagit på föreläsningen. Förhoppningen är att inspirera fler till att gå en utbildning som leder till arbete inom teknikbranschen.

- Energibranschen är en innovativ och spännande bransch där man har möjlighet att påverka framtiden och samhället i stort. Få branscher har en så stor möjlighet att påverka livet för så många människor, både här och nu och i resan mot en mer hållbar framtid. Detta vill vi visa ungdomarna, som snart tar klivet ut i arbetslivet, säger Pernilla Rosander, HR-chef på Växjö Energi.