Växjö en av landets Miljöbästa kommuner 2021

Växjö hamnar på plats 4 av 290 i den årliga jämförelsen Sveriges Miljöbästa kommun, som görs av Aktuell hållbarhet. – Det känns fantastiskt kul att vi i Växjö tar en tätposition bland de miljöbästa kommunerna 2021. Man blir stolt, säger Erik Tellgren, vd Växjö Energi.

Det är trettonde året i rad som Aktuell Hållbarhet genomför en miljö- och hållbarhetsrankning av Sveriges kommuner. Rankningen jämför en rad olika områden som har betydelse för omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle.

Toppar årets lista gör Malmö till följd av Helsingborg och Karlstad. Växjös fjärdeplats är en förbättring jämfört med plats 11 i förra årets rankning.

Förnybar energi

Undersökningen baseras bland annat på en enkätundersökning som 84 procent av kommunerna svarat på. Bland annat ställdes frågor om hur mycket växthusgaser som släpps ut per invånare och om kommunen köper in 100 procent förnybar miljömärkt energi. Man tittar också på faktorer som till exempel andelen ekologiska livsmedel, avfallshantering och kemikaliehantering.

– Växjö har länge varit en viktig förebild som visat vägen för andra för en hållbar och uthållig samhällsutveckling. Växjö Energi har till exempel en av få anläggningar i världen med 100 procent förnybar kraftvärmeproduktion. Att vi producerar helt förnybar värme, kyla och el i kommunen ger oss goda förutsättningar att fortsätta ligga i framkant även i framtiden, säger Erik Tellgren.

Läs mer om kommunrakningen 2021 och ta del av listan över Sveriges miljöbästa kommuner här.

Om rankningen

Jämförelsen baseras på en enkät som genomförts av Aktuell hållbarhet samt data från tio andra källor. Bland annat statistik från Vattenmyndigheten, SCB, Kolada, Djurens rätt och Avfall Sverige. Syftet med rankningen är att få en årlig mätning på tillståndet i kommunerna men är också ett sätt att lyfta fram goda exempel och motivera dem som hamnat på efterkälken.