Reviderade allmänna avtalsvillkor för elnät och leverans av fjärrvärme

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram reviderade allmänna avtalsvillkor för elnäts- och fjärrvärmeleveranser till konsumenter. De nya villkoren börjar gälla den 1 april 2019.

Du behöver inte göra något, utan förändringarna handlar om vad som förväntas av oss som fjärrvärmeleverantör och elnätsbolag. Bättre för dig som kund helt enkelt!

Förändringarna som gjorts i avtalen för fjärrvärme handlar om personuppgiftshantering, försäljning på distans och en redaktionell förändring i möjligheten till uppsägning av fjärrvärmeavtalet. I elnätsvillkoren är upphävandet av personuppgiftbestämmelsen den enda ändringen. I korthet handlar det om att:

  • Bestämmelsen om personuppgiftshantering har upphävts, eftersom den blivit inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen (punkt 1.4 i allmänna avtalsvillkor för elnät och allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme).
  • Avtal kan inte slutas muntligen via telefon, utan måste göras skriftligen, annars är avtalet ogiltigt (punkt 2.3 och 2.4 i allmänna villkoren för leverans av fjärrvärme).
  • En redaktionell förändring i texten har gjorts. Förändringen påverkar inte avtalets innehåll utan förtydligar begrepp i texten som varit otydliga (punkt 1.9 i allmänna villkoren för leverans av fjärrvärme).

Om du klickar på flikarna här nedan kan du läsa mer detaljerat om vilka förändringar som gjorts. Du kan också ta del av respektive avtal som pdf.