"Många länder kämpar hårt för att få det vi har"

Växjö Energi har en av få anläggningar i världen med hundra procent förnybar kraftvärmeproduktion. Både el och fjärrvärme är fri från fossila bränslen.

När Växjö Energis Julia Ahlrot cyklar till jobbet på morgonen och ser röken från kraftvärmeverkets skorstenar känner hon stolthet. Sen ett år tillbaka är produktionen av el samt värme helt baserad på rester från skogen och därmed helt förnybar.

– Det är ett viktigt skäl till att Växjö framåt kan fortsätta att kalla sig Europas grönaste stad, säger hon.

För tre år sedan bytte hon tjänsten som hållbarhetschef på Växjö kommun till chef för Strategi och Omvärldsrelationer på Växjö Energi-koncernen. Det var hennes sätt att sluta jobba med strategier och mål, för att istället ägna sig helhjärtat åt att förverkliga dem.

"Kavla upp ärmarna”

Den främsta anledningen till att koldioxidut-släppen i Växjö har minskat med nästan 60 procent sedan början av 90-talet är fjärrvärmens utbyggnad och förbättring. Det innebär att kraftvärmeproduktionen på Sandviksverket i Växjö är själva kärnan i kommunens miljöarbete.

– Här kan jag kavla upp ärmarna och jobba konkret med de mål jag i min tidigare roll på kommunen var med och satte upp.

Jämfört med andra kommunbolag i Sverige ligger Växjö långt framme eftersom produktionen är helt utan inslag av fossila bränslen. Den lilla del som bestod av torv fasades förra året ut. Därmed är allt som eldas i kraftvärmeverket skogsrester från skogen som annars hade gått till spillo.

– De flesta andra kraftvärmeverk i Sverige har inslag av fossilt bränsle, ofta eftersom man eldar avfall i sina anläggningar. Vi har den fantastiska skogen runt oss och det är en stor tillgång.

Beundran för fjärrvärme

Den fossilfria produktionen, inklusive det väl utbyggda fjärrvärmenätet, väcker stor beundran internationellt. I exempelvis Holland, England och Frankrike finns ambitiösa projekt för att förverkliga fjärrvärmenät för städer.

– För oss är fjärrvärmen i princip självklar, men i många länder kämpar man hårt för att få den på plats.Under år 2019 producerade Sandviksverket totalt 232 gWh el vilket är ungefär hälften av all el som konsumeras i Växjö stad.

– Fjärrvärme är egentligen en rest av vår elproduktion. I processen att producera vår förnybara el får vi en massa värme över, så utan att anstränga oss kan vi värma nästan hela staden i samma process. Det är ett snillrikt system, säger Växjö Energis Julia Ahlrot.

Fakta om fjärrvärme

Mellan år 1993 och 2019 har koldioxidutsläppen i Växjö minskat med 59 procent. Cirka två tredjedelar beror på satsningen av biobränsle i fjärrvärmen och utbyggnaden av fjärrvärmenätet. Utöver det har till exempel bättre rening på industrier, skärpta avgaskrav och fler miljöbilar bidragit till minskningen.


Fotograf: Jonas Ljungdahl