Alla snackar el

Aldrig har el och energi varit en så het fråga som nu. Vi pratar bland annat om hur företag kan bli mer aktiva elanvändare – och hur det kan påverka såväl den egna elräkningen som tillgången till el på ett positivt sätt.

Om jag för några år sedan i ett socialt sammanhang berättade att ”jag jobbar med el”, möttes inte detta av något större intresse. Annat är det idag! Elpriset, varför nätavgifter kan variera, elbilar, solceller med mera har blivit riktiga snackisar.

Det nyfunna intresset för el är fantastiskt roligt, tycker vi på Växjö Energi. Det triggar kreativiteten hos våra kunder och gör att vi blir extra mycket på tårna. Det är nu och här det händer, och vi ska se till att möta alla tänkbara energibehov, både idag och i framtiden.

Självklart finns det utmaningar. Vi står inför en omfattande elektrifiering, där den svenska elanvändningen förväntas öka till mer än det dubbla. Det kommer att krävas en massiv utbyggnad av elnätet och mer elproduktion. Det kommer också krävas att vi tar ett gemensamt ansvar och använder el och energi på ett smartare sätt.

Årligen investerar Växjö Energi omkring 70 miljoner kronor i Växjös elnät. Mycket kopplat till att kommunen växer och att företag expanderar. Elnätet behöver anpassas till framtida behov där bland annat transportsektor och industriprocesser elektrifieras.

Vi ser redan idag att allt fler av våra kunder investerar i egen elproduktion med exempelvis solceller på taket, batterilager och elbilar. Därmed blir de en del av det stora elsystemet och matar in el på nätet.

Den gångna vintern var den första där Svenska Kraftnät varnade för risk för manuell frånkoppling på grund av effektbrist. Så här i efterhand visar det sig att vi klarade vintern utan att vara i närheten av frånkoppling, men att samhället var beroende av import av el under den timme i vintras då vi använde mest effekt. Tack vare att vi tillsammans minskade vår elanvändning var den nivån lägre än tidigare år.

Nytt och innovativt

På tal om utmaningar – de är som bekant till för att lösas. Ett företag som verkligen tänker nytt och innovativt kring energi är Fortnox. De har tillsammans med fastighetsägaren ArtOn24 satsat på en helhetslösning med förnybar fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme. Värmekurvor och elanvändning optimeras löpande och fastigheten anpassas för att minska användningen. Missa inte heller att ta del av smarta tips kring hur du kan minska effektuttaget på företaget och på så sätt spara kronor.