Förnybar energi till familjer i Östafrika

1,2 miljarder människor i världen har ingen tillgång till el i sitt hem. Att inte ha tillgång till elektricitet är ofta kopplat till fattigdom eftersom en stor del av hushållets resurser går till bränsle till ljus och matlagning. Bränslen som ofta är sämre för miljön och hälsan, som till exempel fotogen, trä och kol.

GIVEWATTS är en organisation som med hjälp av skänkta pengar köper in solenergilampor och energieffektiva spisar till familjer som idag saknar tillgång till elektricitet, vilket hjälper till att bekämpa fattigdom och ökar samtidigt takten på energiomvandlingen till hållbara energilösningar.

 Vår gåva gör det möjligt att nå ut till familjer med solenergilampor och energieffektiva spisar, vilka bidrar till:

  • Starkare ekonomi
  • Mer studier
  • Bättre miljö och hälsa

I flera år har Växjö Energi skänkt en julgåva på 10.000 kronor till GIVEWATTS, som bidragit till att fler familjer i utsatta områden i Afrika får tillgång till förnybar energi.

Mer information om GIVEWATTS på givewatts.org