Växjö Energi är ju redan fossilbränslefria – varför behöver ni då fånga in koldioxid från Sandviksverket?