Petri Fastigheter tar täten - satsar på solceller

Anrika fastighetsbolaget Petri Fastigheter är tidigt ute med klimatsmart elproduktion. På deras fastighet på Storgatan i Växjö kommer en tredjedel av elen från deras egna solceller. – Jag är stolt över att vi går i bräschen, säger Johan Petri på Petri Fastigheter.

Han kan räkna upp många skäl till att solceller är en bra satsning för det familjeägda fastighetsbolaget. Det som känns mest lustfyllt är att vara tidigt ute. Att ligga i täten i samhällsutvecklingen.

– Det händer väldigt mycket när det gäller solceller och tekniken runt det, till exempel hållbarhet och verkningsgrad. En del är nog lite försiktiga och låter gärna någon annan får gå före. Den rollen tar vi, vi gillar att ligga långt framme, säger Johan Petri.

Sparar pengar

Men det är inte bara Petri Fastigheters lust att gå i täten som spelar in. Att man tjänar pengar på solcellerna är ett annat tungt vägande argument.

– Solcellerna sparar in en tredjedel av fastighetens energibehov. Det är ganska mycket. Vi har gjort en noggrann kalkyl och räknar det som en god ekonomisk investering på lång sikt.


Fastigheten, som är centralt belägen på Storgatan i Växjö, har kontor och butiker på nästan 10 000 kvadratmeter. Det blir en hel del kostnader för bland annat ventilation, uppvärmning och belysning.

”Vi vill bidra”

Ytterligare ett skäl att skaffa solceller är för att bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Petri Fastigheter jobbar brett för att bli mindre beroende av fossilt bränsle. För att lyckas med det måste bolaget både göra nyinvesteringar, som med solcellerna, men också optimera nuvarande energilösningar.

– Vi har olika förmåga att bidra till ett bättre samhälle, men det gäller att göra någonting, säger Johan Petri.

Växjö Energi har hjälpt bolaget att hitta rätt typ av anläggning som är anpassad till fastighetens förutsättningar. Från första kontakten med Växjö Energi tills solcellerna var installerade tog det två månader. Själva installationen på taket tog en vecka.

– Allting har gått snabbt och enkelt. Anläggningen är i princip underhållsfritt och skulle det vara något problem ser vi det i appen. Där har vi koll på varje enskild panel och exakt hur mycket den producerar, säger Johan Petri.

Petri Fastigheters solcellsanläggning på Storgatan 14:

  • Använd takyta cirka 133 kvm
  • Driftsättning juni 2020
  • 78 solcellspaneler
  • 25 kW effekt
  • Beräknad produktion cirka 23 000 kWh per år
  • Motsvarar en tredjedel av fastighetens energibehov på ett år

Petri Fastigheter äger solcellsanläggningen och ansvarar för drift och förvaltning, medan anläggningen levereras och installeras av Växjö Energi.