Fortnox isfritt med smart markvärme

En isfläck kan vara en obehaglig överraskning när du stressar till jobbet en frusen måndagsmorgon. Den risken är nu betydligt mindre på många håll i Växjö, som till exempel utanför de nya Fortnoxhusen. Detta tack vare markvärme från Växjö Energi.

När Fortnoxhusen projekterades såg fastighetsägaren ArtOn24 tidigt fördelarna med en all inclusive-lösning med fjärrvärme, fjärrkyla och markvärme. Lars Håkansson var en av de ansvariga i projekteringen och i samtalen med Växjö Energi.

– Stora delar runt husen, mellan husen och vid rampen ner i garaget har försetts med markvärme. Den fungerar med hjälp av givare som känner av både temperatur och nederbörd. Det är mycket effektivt och har många fördelar, berättar han.

Förnybar värme

Klimatsmart markvärme från Växjö Energi är en smart lösning. I korthet fungerar det så att värmen som skickas ut till villor och fastigheter inte går direkt tillbaka till Kraftvärmeverket utan används för att smälta snö och is på tillbakavägen till Sandviksverket.

Enkelt uttryckt är markvärme precis som golvvärme, fast utomhus. Slingor under markytan kopplas till fjärrvärmenätet och styrs via sensorer i marken som automatiskt ser till att värme släpps på vid nederbörd och låga temperaturer.

Slipper snöröjning

Fördelarna med markvärme är många. Du slipper snöröjning och halkbekämpning, som kan bli kostsamt en kall vinter. Ett annat välkänt vinterproblem för många företag och fastighetsägare är att blöta och snöiga skor drar in slask och grus, vilket skapar merarbete och ökar slitaget på golvmaterial och inomhusmiljöer.

Med markvärme blir golvytorna betydligt fräschare och torrare, till glädje för dem som vistas i lokalerna, och ännu mer för fastighetsägarna som på ett kostnadseffektivt, klimatsmart och smidigt sätt blir av med arbetskrävande vinterbekymmer.

– Kostnadsmässigt är det svårt att räkna på vinsterna. Det går inte att säga exakt hur mycket skador från snöröjning vi slipper, eller vad det minskade slitaget på golv och underhåll innebär, men en torr, fräsch och säkrare arbetsplats är så klart mycket värdefullt för alla, säger Lars Håkansson.

Fakta

Flera platser i Växjö hålls numera isfria med klimatsmart markvärme, bland annat Västerbrotorg och området kring World Trade Center. Även Visma Arena drar nytta av markvärme. Slingor under gräsmattan ser till att fotbollssäsongen förlängs och att planen förblir snö- och isfri. En större installation görs just nu kring nya kommunhuset där trottoaren framför byggnaden ska hållas ren och torr med markvärme.