Boom av elbilar i Växjö

Växjö kommun planerar för upp till 180 laddstolpar i ett nytt parkeringshus i Växjö, plus andra laddstolpar i kommunen. Elkapaciteten och elsäkerheten ordnar Växjö Energi.

För drygt fem år sedan fick tekniska nämnden på Växjö kommun öronmärkta pengar för att bygga laddstolpar. Fem sattes vid Norrtulls parkering och fem vid parkeringen bakom polishuset. I början stod platserna tomma – nu är de oftast upptagna.

Då, runt 2016, var signalvärdet viktigt. Idag finns laddstolpar lite varstans i kommunen, men det vanliga är att ladda hemma.

Mycket som ändrats

Det är mycket som har hunnit ändras, konstaterar Magnus Nykvist, trafikingenjör på Växjö kommun.
– I början utgick vi från att sladden skulle tillhöra laddstolpen, som på en bensinmack. Idag har bilägarna egna sladdar. Ofta saknas rätt och fel när man bygger en ny infrastruktur och det gäller att vara flexibel.

Ny strategi

Elsäkerhetsverket anmärkte på Växjö kommuns laddstolpar vilket ledde till att en ny strategi antogs. Elsäkerheten övertogs av Växjö Energi som leasar ut stolparna till exempelvis tekniska förvaltningen.
– Idag ser vi en boom av elbilar och framöver kommer vi ha betydligt större kapacitet för laddning än idag.

Nybyggnation

Ett exempel är den stora parkeringsplatsen bakom polishuset i Växjö. Där ska det byggas ett stort parkeringshus med plats för strax under 600 bilar.
– Till en början etableras 30 laddplatser på bottenplan. Vid behov kan de utökas till 180 platser. Enligt Boverkets nya krav ska 20 procent av alla nya parkeringsplatser vara försedda med laddplatser eller förberedda för el. 180 laddplatser är förstås otroligt energikrävande.
– Vi frågade Växjö Energi om det var möjligt att ha så många stolpar. Kunde de producera el i den utsträckningen? Svaret blev ja. Det kändes fantastiskt bra.

Stor elbrist

Flera andra svenska kommuner rapporterar om skriande elbrist som stoppar viktiga nybyggnationer, inte bara av laddstolpar utan hela industriområden och bostadsområden. Men tack vare ett effektivt energisystem som bygger på att använda energin i olika former, utan spilla längs vägen, kan Växjö Energi leverera där det behövs.

Andra drivmedel

– Vi kan inte förutsätta att el är lösningen på allt. Utvecklingen går i rasande fart och andra drivmedel kan snart bli tillgängliga. Det kan också komma andra sätt att ladda sin bil eller lastbil på. Induktionsvägar kallas det när batteriet laddas direkt på vägen, säger Magnus Nykvist.
Själv cyklar han mycket och är inne på sitt tredje varv runt jorden, taget över hela sin livstid.

Fossilfritt Växjö 2030

År 2030 ska Växjö vara en fossilbränslefri kommun. Genom åren har Växjö framgångsrikt jobbat med att minska utsläpp från energiproduktionen. Detta har gjort att utsläppen per invånare i Växjö nu är låga, men också att cirka 90 % av utsläppen kommer från transportsektorn. En elektrifiering av transportsektorn är en del av lösningen.

Källa: Växjö kommuns laddinfrastrukturplan