Härifrån styrs din kraftvärme

Sandviksverket måste rulla 24 timmar om dygnet, annars stannar staden. Drivkraft följde med Växjö Energis Joakim Mårtensson en eftermiddag bakom kulisserna på kraftvärmeverket.

Klockan är strax före 15 och ett nytt skiftlag kommer in i kontrollrummet. Fram till klockan 23 ska de fyra säkerställa att Växjös kraftvärmeproduktion fungerar optimalt.
– Det är här det händer. Härifrån styrs allt som har med din fjärrvärme och Växjös elproduktion att göra, säger kraftverkschef Joakim Mårtensson.

Ett kraftvärmeverk består av 50 000 olika delar som måste fungera tillsammans dygnet runt, året om. Joakim Mårtensson jämför skiftlagens arbete med chauffören i en bil. De måste vara alerta, styra bilen i rätt riktning, räta upp ratten om bilen börjar gira och om en varningslampa börjar lysa behöver de agera snabbt. Kanske till och med tillkalla en eltekniker eller mekaniker.

– Hit till kontrollrummet kommer tusentals olika signaler. De visar om trycket är lagom högt, om något är för varmt och mängder med annan data. Mycket är automatiserat men en hel del värden behöver justeras för att vi ska få en optimal leverans. Det kräver att våra medarbetare har hög kompetens, säger han.

10 000 lastbilsleveranser

Joakim Mårtensson öppnar dörren in till själva kraftvärmeverket, där stora rör och trummor bildar labyrinter som sträcker sig över flera våningsplan. Det är varmt och högljutt. Hissen tar oss längst ner i Sandvik 3, och vi går ut i regnet. Här möter Malin Johannesson upp. Hon är ansvarig för de viktiga bränsleleveranserna till verket.

– Här tar vi emot 10 000 lastbilsleveranser med grenar, flis och bark varje år. Det motsvarar ungefär två fulla Avicii Arena, säger hon och pekar bort mot de stora drivorna.

Ett rullband transporterar skogsresterna in till den gigantiska ångpannan som är Sandviksverkets hjärta. Inne i pannan brinner elden dygnet runt och värmer upp vatten. Ånga bildas som skapar ett högt tryck som driver en turbin. Turbinen värmer upp fjärrvärmevattnet, som sedan går ut till hem och företag.
Askan som blir över i pannan tas tillbaka till skogen igen. Den fungerar bra som gödsel eftersom den är rik på mineraler och motverkar försurning.

– Det är ett fantastiskt kretslopp, säger Malin Johannesson.

Inte ett värmeverk

Samtidigt som fjärrvärmen produceras skapas även el. Ju mer fjärrvärme som produceras, desto mer el får man ut.

– Hade vi bara tillverkat värme hade processen varit betydligt mindre komplex. Men det här är inget värmeverk, utan ett kraftvärmeverk. Vi producerar el som tillgodoser elbehovet för ungefär halva Växjö stad, och en tredjedel om vi ser till hela kommunen, säger Joakim Mårtensson.

”Fantastisk möjliggörare”

Tillbaka i kontrollrummet pekar Joakim på de siffror som visar på elpriset, som ändras varje timme. Elen säljer Växjö Energi vidare till elbörsen Nord pool.

– Kan man välja uppvärmning med fjärrvärme så gör man en god tjänst för en hållbar utveckling i samhället. Fjärrvärmen är en fantastisk möjliggörare för en stabil elproduktion. Ju fler fjärrvärmekunder vi har desto större är möjligheten att klara elförsörjningen, säger Joakim Mårtensson.

Klockan blir 17 och Joakim lämnar för dagen. För skiftlaget fortsätter jobbet ytterligare flera timmar, innan de lämnar över kontrollrummet till nästa team.

Helt 100

Växjö Energi har en 100 procent fossilfri produktion av fjärrvärme, fjärrkyla och el på Sandviksverket. Bränslet består av restprodukter från närliggande skogs- och trävaruindustrier, bland annat grenar, kvistar, toppar och bark.