Beställ Energidata i realtid

Få full kontroll över din energianvändning.

Med tjänsten Energidata i realtid får du som fjärrvärme-, fjärrkyla- eller elnätskund värden för energi, flöde, effekt och primärtemperaturer direkt från mätaren via M-bus. Mätvärdena kan du använda i bland annat ditt drift- och övervakningssystem. På så sätt får du full koll på din energianvändning!

Så här går det till 

Om du beställer energidata i realtid kommer vi att installera en dataöverföringsenhet som överför mätvärden med hög upplösning till dina egna system.

En energiport (Mbus-port) monteras på fjärrvärme-/fjärrkyla- och elmätare från 80 A huvudsäkring.

Vi står för drift, underhåll och support av energidataporten vilket innebär att vi garanterar energiportens funktion och förmåga att leverera mätvärden, vilket innebär:

  • Mottagande av felanmälan på dagtid
  • Utryckning och felavhjälpning på plats

Pris

För tjänsten Energidata i realtid betalar du 45 kr/utgång/månad. Har du fler än 20 mätare betalar du endast 15 kr/utgång/månad.

Vi förbehåller oss rätten att efter din beställning undersöka om vi har möjlighet att leverera Energidata i realtid till dig, beroende på vilken mätare du har.

Avtalet tecknas mellan Växjö Energi AB och:

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig som kund och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. Uppgifterna används även för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig som kund. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten.  Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter