Tomtebostigen Islandsvägen

Växjö Energi arbetar ständigt med att utveckla och framtidssäkra våra nät. Just nu byter vi ut äldre fjärrvärmeledningar vid Tomtebostigen och Islandsvägen vid Dalbo. Arbetet gör att vi kan leverera förnybar fjärrvärme med högre driftsäkerhet till Växjöborna.

Säkrar tillgång till värme

Vårt mål är att kunna leverera fjärrvärme och varmvatten under dygnets alla timmar till våra kunder i Braås, Rottne, Ingelstad och Växjö. För att kunna erbjuda våra kunder hög driftsäkerhet behöver vi utveckla vårt fjärrvärmenät. Att byta ut äldre fjärrvärmeledningar i betong till nya i modernt material, är ett steg för att säkra vår leverans av fjärrvärme.

Arbetet utförs i etapper

Grävarbetet utförs i olika etapper på Tomtebostigen och Islandsvägen. Vi spärrar av olika delar av området vid respektive etapp, för att inte hindra framkomligheten på alltför stora ytor.

Etapp 1

Från mitten av april fram till i slutet av juni kommer vi gräva längs med Tomtebostigen. Tomtebostigen är avstängd för biltrafik. Det kan vara svårare än vanligt att komma fram gående eller på cykel i området. Det är inte möjligt att parkera vid den kommunala parkeringen längs med Tomtebostigen, vi hänvisar till andra kommunala parkeringar eller att hyra parkeringsplats om du bor i området.

Etapp 2

Från mitten av augusti till slutet av oktober gräver vi vid delar av Islandsvägen. Under arbetet kommer framkomligheten vara begränsad för gående, cyklister och bilister. Under kortare stunder kommer markerat område i nedanstående bild vara avstängd för trafik. En del infarter till parkeringar är tillfälligt avstängda under arbetet. 

Tomtebostigen-etapp-3-v2.png

Etapp 3 och 4

Under 2023 utför vi grävning vid gång- och cykelvägen norr och öster om Centrumskolan samt delar av Höstvägen.

Vi aviserar vid avbrott

Arbetet kommer innebära några avbrott i leverans av fjärrvärme och varmvatten för kunder i området. Avbrotten kommer att ske på en vardag, och vi aviserar i god tid om tidpunkten för avbrottet till berörda fastighetsägare.
Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke och hoppas att det inte kommer att orsaka för mycket besvär.

Kontakt

Har du frågor om grävarbetet, kontakta vårt kundcenter.