Hoppa till huvudinnehållet

Anläggningar

Sedan december 2019 är alla våra anläggningar och hela vår verksamhet 100 % fossilbränslefri. Sandviksverket i Växjö är vår produktionsanläggning för kraftvärme och i Braås, Ingelstad och Rottne har vi närvärmeanläggningar.

Vi har totalt fyra anläggningar på fyra orter i Kronobergs län som förser dig och din familj med värme. Anläggningarna ligger i Växjö, Braås, Ingelstad och Rottne och när vi producerar värme till dig och din familj använder vi 100 % förnybart biobränse från skogen, till exempel bark, spån och avverkningsrester som grenar och toppar. På så sätt bidrar fjärrvärmen till minskade koldioxidutsläpp. Det är dessutom ett av de mest driftsäkra och underhållsfria sätten att värma ditt hus.

Smartare bränslehantering för en bättre miljö

Vi arbetar ständigt för att hitta nya lösningar och förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt. Produktionen av fjärrvärme och el i vår nyaste anläggning Sandvik 3 är fossilbränslefri, men vi nöjer oss inte där. Vi fokuserar på hela produktionskedjan och kan därför hitta miljövinster som annars lätt skulle missas.

Smartare bränslehantering för en bättre miljö

Vi arbetar ständigt för att hitta nya lösningar och förbättra vår verksamhet ur miljösynpunkt. Produktionen av fjärrvärme och el i vår nyaste anläggning Sandvik 3 är fossilbränslefri, men vi nöjer oss inte där. Vi fokuserar på hela produktionskedjan och kan därför hitta miljövinster som annars lätt skulle missas.