Anläggningar

Sandviksverket i Växjö är vår biobränslebaserade produktionsanläggning för kraftvärme. Vi har också närvärmeanläggningar i Braås, Ingelstad och Rottne.

Vi har totalt fyra anläggningar på fyra orter i Kronobergs län som förser dig och din familj med värme. Anläggningarna ligger i Växjö, Braås, Ingelstad och Rottne och när vi producerar värme till dig och din familj använder vi restprodukter från skogen, till exempel bark, spån och avverkningsrester som grenar och toppar. På så sätt bidrar fjärrvärmen till minskade koldioxidutsläpp. Det är dessutom ett av de mest driftsäkra och underhållsfria sätten att värma ditt hus.

Anläggningarna i Braås, Ingelstad och Rottne är helt fossilfria vilket innebär att allt bränsle som används här är förnybart. Anläggningen Sandviksverket i Växjö är vår biobränslebaserade produktionsanläggning för kraftvärme och genererar både värme och el. Genom Sandvik 3 använder vi 99,6 procent biobränsle. För att bli helt fossilfria har vi tagit beslut om att fasa ut torv och fossil olja och vi byter också kontinuerligt ut våra fordon till fossilfria. Vår målsättning är att vara helt fossilfria 2020.

Du kan läsa mer om respektive anläggning i menyn.