Fjärrvärme i Växjö

Sandviksverket är vår biobränslebaserade produktionsanläggning för kraftvärme. Kraftvärmeproduktionen är väldigt energieffektiv eftersom den samtidigt genererar både värme och el. Vid annan elproduktion tas inte värmen, som alltid genereras, tillvara. Det är därför kraftvärme är så smart!

I Sandviksverket produceras fjärrvärme och el i flera olika enheter. Råvaran består till största delen av avverkningsrester som grenar och toppar samt träflis, bark och spån. Detta har bidragit till att koldioxidutsläppen från fossila bränslen i Växjö kommun har minskat med 58 procent per invånare sedan 1993.

Vår produktion fördelar sig på cirka en tredjedel el och två tredjedelar värme. Värmen kommer våra fjärrvärmekunder till del och elen säljs till elmarknaden (inte till slutkund). Vår elproduktion motsvarar drygt hälften av elanvändningen i Växjö.

Med den nyaste anläggningen Sandvik 3 produceras ännu mer hållbar fjärrvärme och el än tidigare vilket gör att vi ytterligare bidrar till att uppfylla Växjö kommuns mål om ett fossilbränslefritt Växjö och visionen om Europas grönaste stad. Efter förbränning av biobränslet återförs dessutom aska till skogen vilket minskar försurningen i naturen. Med detta slutna kretslopp bidrar Växjö Energi till ett hållbart samhälle och en renare miljö både lokalt och globalt, något som inte bara gynnar Växjö utan hela vår jord.

Växjös största termos

Ackumulatortanken på Sandviksverket skulle kunna kallas för Växjös största termos. 40 000 kubikmeter vatten får plats i tanken som har samma egenskaper som en termos.

På natten när Växjöborna inte använder så mycket värme laddar vi ackumulatortanken med varmt vatten så att varmvattnet räcker till alla som vill duscha på morgonen, när behovet är större. Smart va?

 

Besök Sandviksverket

Nyfiken på hur det ser ut i vårt kraftvärmeverk? I filmen nedan får du uppleva Sandviksverket i 360 grader. Klicka och dra för att titta runt i de olika miljöerna. Bäst uppspelningskvalitet får du i mobilen. Observera att din webbläsare måste klara av att visa denna typ av film.