Fjärrvärme i Ingelstad

Anläggningen i Ingelstad är helt fossilbränslefri sedan år 2012 då Eo1-oljan ersattes med biodiesel, RME. Det innebär att allt bränsle som används här är förnybart.

Cirka 150 kunder får sin värme från anläggningen, där den största kunden är Vidingehem. Kulvertnätet har en längd på 11 167 meter och en volym på 63 m³.

Anläggningen togs i drift år 1996 och försågs med en JF Integral-panna med en effekt på 1 MW för trädbränsle samt en VEÅ-oljepanna med en effekt på 2 MW, för spetslast och reserv. Anläggningen byggdes ut år 2006 med en Teem-pelletspanna på 0,7 MW. Samtidigt byttes oljepannan till en ny på 3,5 MW.

Under vinterhalvåret är båda biobränslepannorna i drift, men under sommarhalvåret klarar en panna att möta behovet. Rökgaserna från biobränslepannorna renas via multicykloner. Anläggningen är även utrustad med reservkraft så att värmeleveransen inte påverkas av ett strömavbrott.

Anläggningen producerar cirka 9,5 GWh/år, vilket ersätter cirka 1 000 m³ eldningsolja med biobränslen. Biobränslet till pannan på 1 MW´s är trädbränsle, stamvedsflis, med en fukthalt på 30-45 %. Bränsleförrådet består av en bränsleficka som rymmer 150m³. Vid maxlast förbrukas cirka 40 m³/dygn och det går åt cirka 10 000 m³/år. Till pannan på 0,7 MW används träpellets som lagras i en silo på 80 m³. Vid fullast räcker en bränsletransport (36 ton) cirka 9 dygn, vilket ger en åtgång på cirka 600 ton bränsle per år.