Vi genomför just nu en kundundersökning

Undersökning genomförs i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och pågår till och med den 24 oktober. Som kund kan du därför bli kontaktad och tillfrågad om du vill ställa upp på en intervju. Alla svar är självklart helt anonyma och om du hör till en av dem som blir kontaktad vill vi uppmuntra dig till att delta i undersökningen. Genom att delta i mätningen får vi viktig information om hur våra kunder upplever oss som leverantör och hur vi kan bli ännu bättre. Inga känsliga uppgifter efterfrågas av de som genomför undersökningen. Blir du inte kontaktad men har tankar och funderingar är du alltid välkommen att hjälpa oss bli bättre.

Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex gör varje år olika branschmätningar för att mäta kundnöjdheten, varav en inom energibranschen. Genom att delta i mätningen får vi viktig information om hur våra kunder upplever oss som leverantör och hur vi kan bli ännu bättre.