Vi genomför just nu en kundundersökning

Undersökning genomförs i samarbete med Svenskt Kvalitetsindex (SKI) och pågår från den 20 september till och med den 30 oktober. Som kund kan du därför bli uppringd och tillfrågad om du vill ställa upp på en intervju. Alla svar är självklart helt anonyma och om du hör till en av dem som blir kontaktad vill vi uppmuntra dig till att delta i undersökningen. Genom att delta i mätningen får vi viktig information om hur våra kunder upplever oss som leverantör och hur vi kan bli ännu bättre.

Företaget som på uppdrag av Svenskt Kvalitetsindex genomför datainsamlingen heter PFM Research. Avsändare för insamling genom e-post är @pfmresearch.se. De kommer att ringa från följande nummer, vilka aktiveras vid fältstart:
072-1416391
072-1427098
076-7233027
Ringer man tillbaka till dessa nummer kommer man till PFM:s telefonsvarare.

Inga känsliga uppgifter efterfrågas av de som genomför undersökningen.

Blir du inte kontaktad men har tankar och funderingar är du alltid välkommen att hjälpa oss bli bättre.

Svenskt Kvalitetsindex

Svenskt Kvalitetsindex gör varje år olika branschmätningar för att mäta kundnöjdheten, varav en inom energibranschen. Genom att delta i mätningen får vi viktig information om hur våra kunder upplever oss som leverantör och hur vi kan bli ännu bättre.