Vi använder cookies för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats.
Genom att klicka på "Jag accepterar" samtycker du till att cookies används. Läs mer om cookies

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram nya villkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. De nya villkoren börjar gälla den 1 juni 2017.

Anledningen till förändringarna är att en rad nya regler i fjärrvärmelagen har tillkommit eller gjorts om sedan villkoren senast uppdaterades under 2010. Det har även funnits ett behov av att förtydliga vissa villkor.

Inga större förändringar för dig som kund

Du behöver inte göra något, utan förändringarna handlar om vad som förväntas av oss som fjärrvärmeleverantör. Det som påverkar dig i viss mån är ändringarna som rör mätning, avläsning, rapportering och debitering. I korthet handlar det om att:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis.
  • Debitering ska baseras på faktisk användningen och ske vid minst fyra tillfällen per år.
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut.
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning.
  • Information om tidigare energianvändning ska finnas tillgänglig för bestämda tidsperioder.