Solceller

Är du intresserad av att producera egen solel? Vi kan hjälpa dig med att ta fram en solcellslösning för din fastighet och utföra installationen.

Vårt erbjudande 

  • Enkelt – Du får personlig rådgivning av en företagsrådgivare. Vi tar fram en helhetslösning utifrån dina önskemål och din fastighets förutsättningar dimensionerad efter att maximera egenförbrukningen och yta för solceller. Vi hjälper dig med allt före och under installationen. 
  • Lönsamt – Du betalar en engångskostnad för din solcellsanläggning. När du producerar egen el minskar du ditt inköpsbehov och du blir mindre beroende av elmarknadens upp- och nedgångar. Du får lägre och jämnare energikostnader från dag ett.
  • Egen elproduktion – Med solpaneler genererar du elektricitet från solenergi, det blir energi även om det är molnigt. 
  • Miljövänligt – Du hjälper till att öka andelen förnybar energi i samhället, samtidigt som du inspirerar fler att ta steget mot ett mer hållbart liv.
  • Underhållsfritt – När solpanelerna är på plats så behöver näst intill inget underhåll. Det finns inga rörliga delar som måste underhållas eller kan gå sönder. Inget bränsle behöver tillföras och det skapas inga biprodukter i form av utsläpp, ljud eller lukter.

Därför ska du välja solceller från Växjö Energi

Växjö Energi kan på timbasis kontrollera ert förbrukningsmönster av el och därefter kombinera det med soltimmar som förväntas i Växjö. Det gör att vi med stor sannolikhet kan få fram en optimal anläggning som passar ert behov och som visar på hur mycket ni kommer kunna producera och minska i ert dagliga elinköp.

Petri Fastigheter satsar på solceller

Anrika fastighetsbolaget Petri Fastigheter är tidigt ute med klimatsmart elproduktion. På deras fastighet på Storgatan i Växjö kommer en tredjedel av elen från deras egna solceller. – Jag är stolt över att vi går i bräschen, säger Johan Petri på Petri Fastigheter.

Petri Fastigheter satsar på solceller

Anrika fastighetsbolaget Petri Fastigheter är tidigt ute med klimatsmart elproduktion. På deras fastighet på Storgatan i Växjö kommer en tredjedel av elen från deras egna solceller. – Jag är stolt över att vi går i bräschen, säger Johan Petri på Petri Fastigheter.