Vad är elnätsavgiften?

Elnätsavgift är ett samlingsnamn för de avgifter du betalar för att använda elnätet. Avgiften kan också kallas för elnätstariff eller elnätskostnad.

Elnätsavgiften består av två delar:

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften är fast och sprids över ett kalenderår. Vart du bor i landet och storleken på din huvudsäkring avgör din fasta avgift. 

Elöverföringsavgift
Du betalar en avgift för överföring av el från kraftkällan hem till ditt boende, avgiften är rörlig och du betalar per använd kilowattimme. 

Vad kostar det?

Se nätavgift i pdf-format

Energimarknadsinspektionen kontrollerar att avgiften är rimlig.

Elnätsavgiften finansierar ett framtidssäkert elnät

Sverige ställer om till en hållbar och förnybar energianvändning, där elnäten har en betydande och avgörande roll. För att vi ska kunna ge alla en trygg och säker tillgång till el behöver vi bygga ut och modernisera elnätet. Detta arbete finansieras av din elnätsavgift.

Mer information om elnätsavgiften

Vilket abonnemang är mest lönsamt för dig? 

Ditt abonnemang är baserat på om du är småförbrukare eller normalförbrukare. Din mätarsäkring och elförbrukning avgör vilket abonnemang som är mest lönsamt för dig. Fyll i uppgifterna och ta reda på svaret.

Beräkna vilket abonnemang du ska välja

Logga in på Mina sidor för att ta reda på din årsförbrukning.

;

Logga in på Mina sidor för att ta reda på vilken mätarsäkring du har. A står för ampere.

; ;

Har ditt hushåll 16A och du vill byta abonnemangstyp mellan små- och normalförbrukare? Kontakta våra kundrådgivare så ger vi dig rådgivning och hjälper dig.