Markvärme

Du som har fjärrvärme kan även använda den till att värma marken vid till exempel entréer, infarter, parkeringar, torg eller gator för att hålla snö- och isfritt under vintern.

Några fördelar med markvärme 

  • Markvärme av fjärrvärme är resurseffektivt och ger lägre uppvärmningskostnader jämfört med många andra alternativ.
  • Du slipper sanda/grusa markytan vilket ger rena och fräscha ytor även inne i fastigheterna. Det ger även ett minskat behov av städning i fastigheten under vinterhalvåret.
  • Med rena och isfria ytor får ni tryggare och nöjdare besökare eller hyresgäster.
  • Om du väljer markvärme genom returvärme återanvänds det varmvatten som redan använts för uppvärmning. Det är resurseffektivt och bra för miljön!

Is- och snöfritt utanför WTC

Utanför kontorsbyggnaden World Trade Center vid järnvägsstationen i Växjö går du alltid torrskodd! Hit levererar vi markvärme till entréytorna framför huset och därigenom hålls ytorna snö- och isfria. 

Varmvattnet som håller marken bar består av returvärme. Efter det att kontorsbyggnaden blivit uppvärmt av fjärrvärmevattnet används det alltså ytterligare en gång innan det transporteras tillbaka till värmeverket för uppvärmning på nytt - mycket energieffektivt!

Skaffa markvärme

Är du intresserad av att veta vilka möjligheter du har att skaffa markvärme? Ring oss på 0470-70 33 33 eller fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig. 

Intresseanmälan markvärme

Dina personuppgifter samlas in för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende och kommer att behandlas av personal på Växjö Energi. Uppgifterna används även för att säkerställa att vi har rätt uppgifter om dig som kund. De personuppgifter vi samlar in behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.