Satsningar och projekt

Vi samarbetar med flera aktörer i samhället för att kunna bidra till en hållbar utveckling i Växjöregionen. Här finner du våra större, aktuella projekt som vi driver eller är en aktiv del av.

Bio-CCS

Under 2020 fattade Växjö Energi ett inriktningsbeslut om att satsa på koldioxidinfångning för att sänka nivån växthusgaser i atmosfären.

Om Bio-CCS

Bioflygbränsle av skogsrester

Projekt som arbetar för att möjliggöra produktion av bioflygbränsle vid Sandviksverket i Växjö.

Om bioflygbränsle

Europeisk hubb för digitalisering

Sydsvenska DigIT Hub Sweden som Växjö Energi och Wexnet är en del av har utsetts till Europeisk Digital Innovationshubb (EDIH).

Om EDIH

EU-projektet Ready

Deltagarna får möjlighet att testa innovativa lösningar så att de minskar sin energiförbrukning till minst hälften.

Om Ready

EU-projektet Storm

Projekt vars syfte är att visa att man med ett smart styrsystem för fjärrvärme kan optimera biobränsleanvändningen.

Om Storm

Samarbete med Sydafrika

Tvåårigt samarbete med kommunen JB Marks i Sydafrika med fokus på hållbar energi.

Om samarbetet

EU-projektet DIACCESS

Genom smart och hållbar digitalisering öka livskvaliteten för Växjö kommuns invånare, företag och besökare.

Om DIACCESS på wexnet.se