Elnät

Vi ser till att leverera elen till ditt hem när du laddar mobilen, värmer din mat eller brygger ditt kaffe.

De kommande åren planerar vi att investera för att bibehålla vår höga leveranssäkerhet och för att bygga ut vårt elnät. Det gör att vi kan leverera ett elnät till hela Växjös tätort och behålla en hög leveranssäkerhet som idag ligger på över 99 procent. Mer information om elnäts driftsäkerhet

100 % förnybar el

Visste du att all vår el produceras av förnybart biobränsle från småländska skogar? Det vill säga grenar, toppar och andra rester som annars hade gått till spillo.

Vår el uppfyller Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval som ställer höga miljökrav. 

Information om Bra Miljöval på Naturskyddsföreningens webbplats 

Snabb avbrottshantering

Vi har beredskap dygnet runt alla dagar i veckan. Se driftinformation.

Så kan du få ner kostnader för el och värme

Många känner sig oroliga för ökade kostnader för el och värme i höst och vinter. Det är enklare än du tror att spara energi i hemmet! Vi har samlat några tips som vi hoppas ska hjälpa dig att sänka din energianvändning.

Så kan du få ner kostnader för el och värme

Många känner sig oroliga för ökade kostnader för el och värme i höst och vinter. Det är enklare än du tror att spara energi i hemmet! Vi har samlat några tips som vi hoppas ska hjälpa dig att sänka din energianvändning.