Elnät

Vi ansvarar för elnätet i Växjö tätort. Som lokal elnätsleverantör kan vi erbjuda en trygg lösning för din fastighet, kunniga medarbetare med lokal kännedom och lägre elnätspriser i jämförelse med elnätsbolag med landsbygdsområden.

Hög leveranssäkerhet

De kommande åren planerar vi att investera för att bibehålla vår höga leveranssäkerhet och för att bygga ut vårt elnät. Det gör att vi kan leverera ett elnät till hela Växjös tätort och behålla en hög leveranssäkerhet som idag ligger på över 99 procent. Mer information om elnäts driftsäkerhet

Stabilt och säkert nät

Idag råder kapacitetsbrist i ett antal större elnätsområden där man på sikt kan se att elkapaciteten inte räcker till för vad kunderna förbrukar. Växjö Energi har ett stabilt och säkert nät vilket gör att du som kund kan känna dig trygg idag och i framtiden trots höga krav på elförbrukning.

Kommer elen räcka till i Växjö vid ökad efterfrågan?

El gör det möjligt att driva vårt samhällsmaskineri på ett fossilfritt sätt. Hur ska företagen agera för att klara både omställning och elförsörjning? Mats Lundin, Växjö Energis affärsområdeschef Elnät berättar om hur vi arbetar med utmaningen.

Kommer elen räcka till i Växjö vid ökad efterfrågan?

El gör det möjligt att driva vårt samhällsmaskineri på ett fossilfritt sätt. Hur ska företagen agera för att klara både omställning och elförsörjning? Mats Lundin, Växjö Energis affärsområdeschef Elnät berättar om hur vi arbetar med utmaningen.

Hållbart fokus

Genom att vara kund hos Växjö Energi är du med och bidrar till en annorlunda, ännu grönare framtid. Även om du inte köper elen från Växjö Energi så producerar vi förnybar el i vårt kraftvärmeverk för att sälja vidare till områden med lägre kapacitet.

Snabb avbrottshantering

Vi har beredskap dygnet runt alla dagar i veckan. Se driftinformation.

Växjö växer – precis som elnätet

Samhället är på väg att bli allt mer elektrifierat. För Växjö Energi är det kundernas betalning av elnätsavgiften som möjliggör det intensiva utvecklingsarbetet av Växjös elnät.

Växjö växer – precis som elnätet

Samhället är på väg att bli allt mer elektrifierat. För Växjö Energi är det kundernas betalning av elnätsavgiften som möjliggör det intensiva utvecklingsarbetet av Växjös elnät.

5 vanliga energitjuvar

Det finns många sätt att minska energianvändningen i en byggnad utan att samtidigt försämra komforten. Med några enkla åtgärder kan du energieffektivisera din fastighet och spara både på plånboken och miljön.

5 vanliga energitjuvar

Det finns många sätt att minska energianvändningen i en byggnad utan att samtidigt försämra komforten. Med några enkla åtgärder kan du energieffektivisera din fastighet och spara både på plånboken och miljön.

Vi erbjuder