Tomtebostigen och Islandsvägen

Fjärrvärme

Om arbetet

Kungsgatan

Fjärrkyla

Om arbetet

Pågående grävarbeten

 • Grävarbete Pågående

  Bredvik

  Under perioden kommer grävarbete utföras i Bredvik för att bygga ut vårt ledningsnät. Arbetet utförs av Växjö kommun där Växjö Energi medverkar genom att samförlägga ledningar för elnät, fjärrvärme och fiber. Arbetet i Bredvik utförs i flera olika etapper där detta arbete är etapp 7.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Nylanda

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Nylanda för att förnya vårt ledningsnät. Arbetet utförs av Växjö kommun där Växjö Energi medverkar genom att samförlägga ledningar för elnät, fjärrvärme, fjärrkyla och fiber.

  Vi vill på förhand tacka för visad hänsyn och omtanke.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Anna Koskulls Gata

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Anna Koskulls Gata i närheten av universitetsområdet för att ansluta nya kunder till vårt elnät.

  Framkomligheten är något begränsad för gående och cyklister i området. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar i området.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid:

 • Grävarbete Pågående

  Arenastaden

  Under perioden kommer grävarbete utföras vid Arenastaden i området mellan Värendsvallens idrottshallar för att ansluta nya kunder till vårt elnät.

  Framkomligheten är något begränsad för gående och cyklister i området. Följ skyltningen i området och var extra uppmärksam i trafiken. På dagtid kommer det förekomma ljud från maskiner från arbetsplatsen men vi arbetar för att det ska gå så smidigt som möjligt och hoppas på förståelse för de störningar som arbetet kan innebära för dig som passerar i området.

  För mer information kring arbetet, kontakta kundtjänst 0470-70 33 33.

  Starttid:

  Sluttid: