Vi tror på kraften tillsammans

Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Här beskriver vi de viktigaste frågorna för vår verksamhet och du hittar finansiell rapportering, bolagsstyrningsrapport, våra strategiska nyckeltal och hur vi styr vårt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiative (GRI) Standards.

Vill du istället läsa Växjö Energikoncernens års- och hållbarhetsredovisningar i tryckt version?

Växjö Energis års- och hållbarhetsredovisning i pdf-format
Växjö Energi Elnäts årsredovisning i pdf-format
Wexnets årsredovisning i pdf-format

Tillsammans gör vi skillnad

Vi kan nu bokföra ett kalenderår med 100 procent förnybar produktion i Växjö Energi. Jag är oerhört stolt över att vi tillsammans med våra kunder klarar av att göra det på ett stabilt och tillfredsställande sätt med en varsam resurshushållning, och det som det första fossilfria energi- och kommunikationsföretaget i landet.

Tillsammans gör vi skillnad

Vi kan nu bokföra ett kalenderår med 100 procent förnybar produktion i Växjö Energi. Jag är oerhört stolt över att vi tillsammans med våra kunder klarar av att göra det på ett stabilt och tillfredsställande sätt med en varsam resurshushållning, och det som det första fossilfria energi- och kommunikationsföretaget i landet.

Våra hållbarhetsfrågor

Växjö Energi i korthet

Vad är vårt uppdrag? Hur många nyanslutningar hade vi i vårt elnätsområde under 2020? Och hur många kilo koldioxidutsläpp minskade Växjö Energi klimatpåverkan med under året?

Växjö Energi i korthet

Vad är vårt uppdrag? Hur många nyanslutningar hade vi i vårt elnätsområde under 2020? Och hur många kilo koldioxidutsläpp minskade Växjö Energi klimatpåverkan med under året?