Räcker elen till när alla skaffar elbil?

Antalet elbilar i Sverige och världen ökar hela tiden. I mars 2019 fanns hela 78 609 stycken laddbara bilar i Sverige enligt elbilsstatistik.se. Fler elbilar betyder större behov av el för att ladda, så räcker verkligen elen till om alla i Sverige skulle köra elbil?

David Mowitz, handläggare på Energimyndigheten förklarar hur det ligger till:

 

Sammanfattningsvis, elen kommer att räcka till, i och med att elbilarna är så energieffektiva, skönt!

David beskriver att för att nå Sveriges klimatmål 2030 behövs ungefär en miljon elbilar, vilket endast motsvarar två procent av dagens elanvändning, en ökning som vi klarar av utan problem. Här i Växjö har ungefär åtta procent el, som tidigare användes för att värma bostäder, konverterats till fjärrvärme. Det betyder att det här hos oss finns ett stort utrymme för utvecklingen.