Kontrollera dina elprylar

Hur många nätadaptrar har du i ditt hem? Du tänker säkert inte på att flera av dem finns.

Det kan vara klokt att kontrollera dina nätadaptrar med jämna mellanrum för att minimera risken för brand.

Det enklaste sättet för att ta reda på om en nätadapter kan vara en brandrisk är att känna på den. När du laddar din telefon blir laddaren ofta ljummen, och det är helt ok. Är en adapter däremot så varm att den inte är behaglig att hålla i, är det dags att byta ut den.

Var även noga med att kontrollera att adaptrar och sladdar är hela, om inte bör du genast byta ut dem.

Tänk på att enbart använda nätadaptrar som är CE-märkta. Det betyder att det finns skydd mot elchock, elbrand och att produkten inte stör eller slår ut andra elektiska produkter.

  • Var försiktig med sladdar, dra inte i sladden, utan i kontakten när den tas ur ett vägguttag.
  • Använd produkten i rätt miljö, det vill säga använd inte produkter som är tänkta att vara inomhus utomhus.
  • Värmefilt - Det är viktigt att du viker ihop värmefilten försiktigt för att inte skada värmetrådarna. Veckla ut hela filten eller dynan när den ska användas annars fungerar inte temperaturregleringen.
  • Bilvärmare - Kontrollera anslutningssladden regelbundet. Se till att uttag, sladd och stickpropp inte är skadade. El, fukt och kyla kan vara en farlig kombination.
  • Robotgräsklippare - Se till att uttaget till laddstationen har petskydd och är skyddat av jordfelsbrytare. Generellt är det alltid bra att undvika fukt och att placera kablar och utrustningar så de inte utsätts för skador. Kontrollera också delarna regelbundet, i synnerhet de delar som är anslutna till elnätet.

Mer information om hur du elsäkrar ditt hem hittar du på elsäkerhetsverket.se.