Grönt avdrag

Sedan den 1 januari 2021 kan du göra skatteavdrag på 50 % av priset när du köper och installerar laddbox hemma

Skatteavdraget fungerar på liknande sätt som ROT och RUT och avdraget görs direkt på din faktura.

Detta gäller för att få skattereduktion för grön teknik

  • Beställaren är privatperson och står som ägare till fastigheten
  • Laddutrustningen uppfyller kraven om elmätning och fakturering
  • En behörig elektriker måste utföra installationen
  • Upp till 50 000 årligen förutsatt tillräcklig skatteinbetalning

 

Mer information:
Skattereduktionen för grön teknik på Mer's hemsida
Grön teknik på Skatteverkets hemsida