Hoppa till huvudinnehållet

Vad får du för pengarna?

El i din vardag

Vi ser till att leverera elen till ditt hem när du laddar mobilen, värmer din mat eller brygger ditt kaffe. Vårt elnät är hela 144 mil långt och behöver underhållas.

Leveranssäkerhet

De kommande åren planerar vi att investera omkring 10 000 kronor per kund för att bibehålla vår höga leveranssäkerhet. Det gör att vi kan leverera ett elnät till hela Växjös tätort och behålla en hög leveranssäkerhet som idag ligger på 99 procent.

Ledningar marken och luften

Snabb avbrottshantering

Vi har beredskap dygnet runt alla dagar i veckan.

Elnät för ett hållbart samhälle

Vi arbetar för en ökad produktion av el från förnybar vattenkraft, solenergi och vindkraft. Vi investerar i smarta nät så att du kan producera och sälja din egen el.