Hoppa till huvudinnehållet

Energiskatten

Efter ett beslut av Riksdagen har skattskyldigheten för energiskatt på el flyttats från elhandelsföretagen till elnätsföretagen. Ändringen gäller från och med den 1 januari 2018 och detta gör att din faktura från oss blivit högre.

All elektricitet som används i Sverige är skattepliktig enligt lag. Energiskatt och moms bestäms varje år av riksdagen, vilket innebär att vi inte kan påverka den. 

Vad innebär flytten för mig som kund?

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men däremot har skatten du tidigare betalade till ditt elhandelsföretag flyttats till fakturan från Växjö Energi. Fakturan från ditt elhandelsföretag har alltså blivit lägre, medan fakturan från oss ditt elnätsföretag blivit högre.

Hur mycket betalar jag i energiskatt?

Från och med 1 januari 2019 betalar du 34,7 öre/kWh exklusive moms. Det innebär en höjning med 1,6 öre/kWh jämfört med 2018. Du betalar också moms med 25 procent på summan av dina kostnader för abonnemangsavgift, överföringsavgift och energiskatt.

Varför flyttas energiskatten?

Anledningen till att regeringen bestämde att skattskyldigheten flyttas till elnätsföretagen var bland annat för att:

  • Elnätsföretagen är de som har uppgifter om kundernas elanvändning. Elhandelsföretagen är beroende av uppgifter från elnätsföretagen för att kunna fakturera rätt elskatt.
  • Det finns mycket färre elnätsföretag än elhandelsföretag, vilket betyder att det nu blir färre antal skattskyldiga.
  • Elnätsföretagen står under kontroll och lämplighetsprövning, vilket gör att det är säkrare att staten får in sina skatteintäkter.
  • Det blir större stabilitet eftersom elnätsföretagen har verksamhet under lång tid, vilket inte alltid är fallet för elhandelsföretag.
  • I Danmark, Finland och Norge är det elnätsföretagen som är skattskyldiga.
  • Elnätsföretagen är svenska företag. Elhandelsföretag kan ibland vara utländska vilket gör att kunden kan bli skattskyldig själv.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.