Energiskatten flyttas till elnätsföretagen

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från och med den 1 januari 2018. Detta gör att din faktura från oss kommer att bli högre.

All elektricitet som används i Sverige är skattepliktig enligt lag. Energiskatt och moms bestäms varje år av riksdagen, vilket innebär att vi inte kan påverka den. 

Vad innebär flytten för mig som kund?

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men däremot kommer skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag flyttas till fakturan från Växjö Energi. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från oss ditt elnätsföretag blir högre.

Hur mycket betalar jag i energiskatt?

Energiskatten för el är 33,1 öre per kilowattimme. Du betalar dessutom moms med 25 procent på summan av dina kostnader för abonnemangsavgift, överföringsavgift och energiskatt.

Varför flyttas energiskatten?

Anledningen till att regeringen har bestämt att skattskyldigheten flyttas till elnätsföretagen är bland annat för att:

  • Elnätsföretagen är de som har uppgifter om kundernas elanvändning. Elhandelsföretagen är beroende av uppgifter från elnätsföretagen för att kunna fakturera rätt elskatt.
  • Det finns mycket färre elnätsföretag än elhandelsföretag, vilket betyder att det nu blir färre antal skattskyldiga.
  • Elnätsföretagen står under kontroll och lämplighetsprövning, vilket gör att det är säkrare att staten får in sina skatteintäkter.
  • Det blir större stabilitet eftersom elnätsföretagen har verksamhet under lång tid, vilket inte alltid är fallet för elhandelsföretag.
  • I Danmark, Finland och Norge är det elnätsföretagen som är skattskyldiga.
  • Elnätsföretagen är svenska företag. Elhandelsföretag kan ibland vara utländska vilket gör att kunden kan bli skattskyldig själv.

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.

Justering av nätavgifter

Under samma period som energiskatten flyttas sker även prisjusteringar i elnätsavgifterna. Du som privatperson kan läsa mer här. För dig som företagare finns information här.