Så fungerar din nya elmätare

När vi byter din elmätare kommer du ha möjlighet till flera nya smarta funktioner.

Nya funktioner

Din nya elmätare har flera smarta funktioner, framförallt kommer det underlätta för dig som är intresserad av energibesparingar. 

Elmätarens funktioner:

 • Elmätaren ska för varje fas kunna mäta spänning, ström, aktiv energi samt aktiv och reaktiv effekt för uttag och inmatning av el. Syftet med detta är att främja en effektiv nätdrift och underlätta mikroproduktion.
 • Elmätaren ska utrustas med kundgränssnittet HAN-port som stöds av en öppen standard och som ger kunden möjlighet att ta del av mätvärden minst var tionde sekund. Syftet med kundgränssnittet är bland annat att du som kund ska få ökad insyn i din användning och därmed ha möjlighet att vara en mer aktiv kund. Du kan till exempel optimera din elanvändning genom att koppla ihop smarta produkter som sensorer och smart elbilsladdning till kundgränssnittet för att ladda bilen när elanvändningen är som lägst under dagen.
 • Elmätaren ska kunna registrera uppgifter om tidpunkt för början och slut på elavbrott längre än tre minuter. Syftet med detta är att underlätta för elnätsföretaget vid utbetalning av avbrottsersättning samt stärka din ställning i egenskap av kund gentemot elnätsföretaget.
 • Det ska vara möjligt för elnätsföretaget att uppgradera och ändra inställningar i elmätaren på distans. Syftet med detta är att platsbesök kan undvikas och processen därigenom kan bli mer kostnadseffektiv.

Två olika typer av mätare

Vilken mätare du får installerad beror på storleken på din elanslutning. Vi använder oss av två olika typer av mätare, 1-fas och 3-fas. Här beskriver vi mätarens olika funktioner.

STZ131, 1-fas elmätare

 1. Visar status på kommunikationen. Grön lampa ska blinka, RX/TX blinkar tidvis. Du påverkas inte som kund om lampan slutar blinka.
 2. OBIS-koder: Används i smarta mätare och andra system för att identifiera mätdata och tillhörande information. Se beskrivning av vanliga OBIS-koder längre ner.
 3. Mätarställning.
 4. Blinkar i takt med använd aktiv energi. Blinkar snabbare vid högre användning (1 000 imp/kWh).
 5. Blinkar i takt med använd reaktiv energi. Blinkar snabbare vid högre användning (1 000 imp/kWh).
 6. Alarm: Lyser vid alarm från mätaren. Larmet går till Växjö Energi Elnät och påverkar inte dig som kund.
 7. Power: Lyser när mätaren är igång.
 8. Styrknappen: Används för att växla mellan displayens olika register (OBIS-koder). 
 9. MätarID/Apparatnummer

Elmätaren i närbild

STZ351, 3-fas elmätare

 1. Visar status på kommunikationen. Grön lampa ska blinka, RX/TX blinkar tidvis. Du påverkas inte som kund om lampan slutar blinka. En röd lampa kan vara tänd, vilket är korrekt och behöver inte åtgärdas.
 2. Indikator som visar effektriktningen (positiv vid användning).
 3. OBIS-koder: Används i smarta mätare och andra system för att identifiera mätdata och tillhörande information. Se beskrivning av vanliga OBIS-koder längre ner.
 4. Mätarställning.
 5. Styrknappen: Används för att växla mellan displayens olika register (OBIS-koder).
 6. Blinkar i takt med använd aktiv energi. Blinkar snabbare vid högre användning (1 000 imp/kWh).
 7. Blinkar i takt med använd reaktiv energi. Blinkar snabbare vid högre användning (1 000 imp/kWh).
 8. Alarm: Lyser vid alarm från mätaren. Larmet går till Växjö Energi Elnät och påverkar inte dig som kund.
 9. Power: Lyser när mätaren är igång
 10. Om samtliga tre faser i displayen har slocknat, och elen inte fungerar i anläggningen, är det troligen strömavbrott på elnätet. Om samtliga tre faser i displayen lyser, och elen inte fungerar i anläggningen, kan felet bero på att jordfelsbrytaren har löst ut. Prova med att återställa den igen. Om bara en eller två faser har slocknat i displayen är troligen en eller två huvudsäkringar sönder.
 11. MätarID/apparatnummer.

Elmätaren i närbild