Hoppa till huvudinnehållet

Viktiga händelser under 2019

Viktiga händelser under 2019

Vår verksamhet blir fossilfri

I december uppnådde vi vårt mål om en fossilfri verksamhet och nu produceras all vår fjärrvärme, fjärrkyla och el av förnybart biobränsle från skogen. Den fossilfria verksamheten innefattar inte bara fossilfri produktion i alla produktionsanläggningar. Det innefattar hela den egna verksamheten i form av att exempelvis vår egna fordonspark är fossilbränslefri, vilket gäller allt ifrån servicebilar och lastmaskiner ända ner till lövblåsen. Vi har alltså en fossilfri verksamhet enligt Greenhouse Gas Protocol, Scope 1.

Vår verksamhet blir fossilfri

I december uppnådde vi vårt mål om en fossilfri verksamhet och nu produceras all vår fjärrvärme, fjärrkyla och el av förnybart biobränsle från skogen. Den fossilfria verksamheten innefattar inte bara fossilfri produktion i alla produktionsanläggningar. Det innefattar hela den egna verksamheten i form av att exempelvis vår egna fordonspark är fossilbränslefri, vilket gäller allt ifrån servicebilar och lastmaskiner ända ner till lövblåsen. Vi har alltså en fossilfri verksamhet enligt Greenhouse Gas Protocol, Scope 1.

Rekord för elproduktion i Sandvik 3

Under januari redovisades all time high vad gäller elproduktionen för en enskild månad. Hela 24 873 MWh el producerades under månaden, en ökning med 4,1 procent jämfört med föregående toppnotering.

Rekord för elproduktion i Sandvik 3

Under januari redovisades all time high vad gäller elproduktionen för en enskild månad. Hela 24 873 MWh el producerades under månaden, en ökning med 4,1 procent jämfört med föregående toppnotering.

Wexnet utökar kapaciteten och ansluter fler kunder

Under året har vi utökat kapaciteten i vårt fibernät för att möta våra kunders behov av ökad bandbredd. Utbyggnadstakten har samtidigt varit fortsatt hög och vi har anslutit nya kunder i bland annat Tingsryd, Gemla, Hovmantorp, Lessebo, Marklanda, Hollstorp och Djuramåla.

Wexnet utökar kapaciteten och ansluter fler kunder

Under året har vi utökat kapaciteten i vårt fibernät för att möta våra kunders behov av ökad bandbredd. Utbyggnadstakten har samtidigt varit fortsatt hög och vi har anslutit nya kunder i bland annat Tingsryd, Gemla, Hovmantorp, Lessebo, Marklanda, Hollstorp och Djuramåla.

Vi byter till nya smartare mätare

Under året har vi påbörjat arbetet med att byta ut våra kunders elmätare. De närmaste fem åren kommer vi byta ut cirka 36 000 mätare till nya smartare sådana. Något som bland annat ska bidra till en effektivare energianvändning och skapa bättre möjligheter för småskalig elproduktion. Utöver de grundläggande behoven av mätning, stödjer de nya smarta mätarna styrning och optimering av till exempel solceller och elbilar i hemmen.

Vi byter till nya smartare mätare

Under året har vi påbörjat arbetet med att byta ut våra kunders elmätare. De närmaste fem åren kommer vi byta ut cirka 36 000 mätare till nya smartare sådana. Något som bland annat ska bidra till en effektivare energianvändning och skapa bättre möjligheter för småskalig elproduktion. Utöver de grundläggande behoven av mätning, stödjer de nya smarta mätarna styrning och optimering av till exempel solceller och elbilar i hemmen.

Wexnet lanserar smart sensornät

Redan 2017 var Wexnet med och formerade Stadshubbsalliansen för att lokalt erbjuda en plattform för IoT-lösningar. I början på 2019 lanserade Wexnet, som en av de första lokala aktörerna i Sverige, ett öppet smart sensornät som innebär att man kan koppla upp och hålla koll på exempelvis livbojar, sopkärl, lägenheter eller parkeringsplatser i realtid. Sensornätet är en möjliggörare för ett mer hållbart samhälle där vi tillsammans med kunderna skapar nya lösningar.

Wexnet lanserar smart sensornät

Redan 2017 var Wexnet med och formerade Stadshubbsalliansen för att lokalt erbjuda en plattform för IoT-lösningar. I början på 2019 lanserade Wexnet, som en av de första lokala aktörerna i Sverige, ett öppet smart sensornät som innebär att man kan koppla upp och hålla koll på exempelvis livbojar, sopkärl, lägenheter eller parkeringsplatser i realtid. Sensornätet är en möjliggörare för ett mer hållbart samhälle där vi tillsammans med kunderna skapar nya lösningar.

Vi satsar på vindkraft

Vi har etablerat ett samarbete med Tekniska Verken i Linköping för att investera i vindkraft på Häjsberget och södra Länsmansberget i värmländska Sunne kommun. Vindkraftsparken byggs av Bixia Byggvind och består av 13 vindkraftverk. Produktionskapaciteten för vår andel beräknas årligen uppgå till 13–14 gigawattimmar förnybar el.

Vi satsar på vindkraft

Vi har etablerat ett samarbete med Tekniska Verken i Linköping för att investera i vindkraft på Häjsberget och södra Länsmansberget i värmländska Sunne kommun. Vindkraftsparken byggs av Bixia Byggvind och består av 13 vindkraftverk. Produktionskapaciteten för vår andel beräknas årligen uppgå till 13–14 gigawattimmar förnybar el.

Växjös energilösningar lockar experter från Sydafrika

I juni besökte representanter från JB Marks kommun i Sydafrika oss för att lära, inspireras och utbyta kunskaper. Besöket ingick i ett projekt om Agenda 2030, med fokus på mål 7, hållbar energi för alla.

Växjös energilösningar lockar experter från Sydafrika

I juni besökte representanter från JB Marks kommun i Sydafrika oss för att lära, inspireras och utbyta kunskaper. Besöket ingick i ett projekt om Agenda 2030, med fokus på mål 7, hållbar energi för alla.

Fjärrvärmenätet förstärks och byggs ut

För att trygga tillgången av fjärrvärme till ett växande Växjö genomförde vi under 2019 flera större ombyggnads- och förstärkningsarbeten. Till exempel kan nämnas arbetena vid Söderleden och Gamla Risingevägen. Vi går också in i en ny etapp i arbetet med att installera ett nytt driftövervakningssystem. Vi bygger nu om en av våra tryckstegringsstationer för bättre arbetsmiljö och driftsekonomi i stort samt säkrare leverans under vinterhalvåret, då våra kunder har som störst behov.

Fjärrvärmenätet förstärks och byggs ut

För att trygga tillgången av fjärrvärme till ett växande Växjö genomförde vi under 2019 flera större ombyggnads- och förstärkningsarbeten. Till exempel kan nämnas arbetena vid Söderleden och Gamla Risingevägen. Vi går också in i en ny etapp i arbetet med att installera ett nytt driftövervakningssystem. Vi bygger nu om en av våra tryckstegringsstationer för bättre arbetsmiljö och driftsekonomi i stort samt säkrare leverans under vinterhalvåret, då våra kunder har som störst behov.

Under året har vi tagit emot 59 studiebesök på Sandviksverket

En viktig målgrupp för studiebesöken är skolklasser, främst årskurs 5, där vi förmedlar kunskap om hållbar energiproduktion. Under året har vi tagit emot över 500 elever som fått information och rundvandring i Sandviksverket. Ett mycket uppskattat inslag i skolvardagen.

Under året har vi tagit emot 59 studiebesök på Sandviksverket

En viktig målgrupp för studiebesöken är skolklasser, främst årskurs 5, där vi förmedlar kunskap om hållbar energiproduktion. Under året har vi tagit emot över 500 elever som fått information och rundvandring i Sandviksverket. Ett mycket uppskattat inslag i skolvardagen.

Premiär för Klimatdialog Växjö

I våras drog vi, tillsammans med kunder inom prisdialogen, igång Klimatdialog Växjö. Syftet var att skynda på den lokala klimatomställningen. I september genomfördes Klimatdialogens första större aktivitet, ett frukostmöte om det hållbara energisystemet, som lockade 50 deltagare.

Premiär för Klimatdialog Växjö

I våras drog vi, tillsammans med kunder inom prisdialogen, igång Klimatdialog Växjö. Syftet var att skynda på den lokala klimatomställningen. I september genomfördes Klimatdialogens första större aktivitet, ett frukostmöte om det hållbara energisystemet, som lockade 50 deltagare.