Hoppa till huvudinnehållet

Växjö Energi i korthet

Vår värdegrund

Vår värdegrund fungerar som vår ledstjärna och visar hur vi vill vara och agera mot varandra, våra kunder och samarbetspartners. 

Vår värdegrund innefattar:

  • Respektera
  • Närvara
  • Samverka
  • Utmana
  • Agera

Starkt miljöfokus

Ju fler som väljer fjärrvärme desto mer förnybar el kan vi producera – det gör stor skillnad för klimatet.

Växjö Energi i korthet

100%

Fossilfri verksamhet

882MSEK

Omsättning

109MSEK

Resultat

 

Antal medarbetare fördelat män och kvinnor

Totalt antal medarbetare: 211 st

st

Energitjänster

27st

installerade ladduttag för elbilar

49%

ökning i antal solcellsanläggningar

 

Tjänstebilar

Antal bilar vid årsskiftet 2019/2020.

 

Elnät

31829st

privata anläggningar

4599st

företagsanläggningar

1120st

nyanslutningar

142mil

nedgrävd elnätskabel

 

Kraft och värme

7879st

privata anläggningar

1549st

företagsanläggningar

97st

nyanslutningar

44,4mil

distributionsledning

 

Wexnet

33414st

privata anläggningar

2039st

företagsanläggningar

3381st

nyanslutningar

358,8mil

fiberlängd