Hoppa till huvudinnehållet

Effektiv användning av resurser

När vi producerar fjärrvärme eldar vi med restprodukter från skogen som annars går till spillo. Samtidigt som fjärrvärmen produceras genereras förnybar el. På så sätt bidrar fjärrvärmen både till minskade koldioxid­utsläpp och god resurshållning.

Men även Växjö Energi förbrukar resurser och vi jobbar ständigt med att minska vår resursanvändning och påverkan från vår verksamhet. Vi har sedan tidigare kartlagt de stora energianvändarna och jobbar strukturerat med att minska vår interna energianvändning. Genom att bli bättre på att återanvända och återvinna resurser, förbättra och minska vår kemikalieanvändning kan vi också minska vår miljöpåverkan.

Målsättning

Vårt mål är att använda våra resurser så effektivt som möjligt. Det gör vi genom att:

  • Minska antalet kemikalier, med fokus på de farligaste först.
  • Arbeta strukturerat med energieffektivisering och optimering av produktionen.
  • Minska vår vattenförbrukning.
  • Återvinna och återanvända vårt avfall.

För ökad resurseffektivitet

Ett utvecklingsteam inom Växjö Energi jobbar med att ta fram åtgärder för att vi ska bli mer energieffektiva i produktionen. Vi har även ett aktivt kemikalieråd som jobbar med inventering, substituering och utfasning av kemikalier.

Kemikalier (år)

Vi har ­under 2019 lyckats minska antalet klassade kemi­kalier med 19 procent. Under året har ett intensivt arbete bedrivits för att utreda hur vi kan minska vår påverkan på den lokala vattencykeln; Kartläggning, åtgärdsförslag och implementeringsplan har tagits fram.

 

Utmaningar framåt

På Växjö Energi finns en tydlig plan för hur vi ska minska vår miljöpåverkan. Framöver ska vi utreda hur vi kan effektivisera och minimera vårt resursutnyttjande ytterligare, bland annat kommer vi fortsätta vårt arbete med hur vi på bästa sätt kan återvinna och återanvända vårt avfall och minska användandet av våra kemikalier. Vatten kommer vara en fortsatt viktig fråga inom resursområdet och en ny och mer effektiv vattenreningsutrustning kommer att installeras.