Hoppa till huvudinnehållet

Våra mål och utfall 2019

Våra mål och utfall 2019

Verksamhetsmål under 2019

Återställa och därefter upprätthålla en ekonomi i god balans

Mätbara mål: Avkastning på totalt kapital på minst 5 % senast år 2023 och soliditet över 30 % senast år 2023.

Klimat- och resurseffektivt i alla delar av vår verksamhet

Mätbara mål: Vår verksamhet ska vara fossilfri 2020 och minskat antal kemikalier i verksamheten.

Uppnådda mål 2019

100%

fossilfri verksamhet nåddes 19 december 2019

19%

minskat antal klassade kemikalier

5%

avkastning på totalt kapital

28%

soliditet

 

Erbjuda tillgängliga och pålitliga leveranser av värme, el och bredband

Mätbara mål:

  • Tillgänglighet bredband 99,980 %.
  • Tillgänglighet fjärrvärme 99,970 %.
  • Tillgänglighet elnät 99,997 %.
  • 95 % tillgång till snabbt och säkert bredband om minst 100 Mbit/s år 2020.
  • 98 % tillgång till snabbt och säkert bredband om minst 1 Gbit/s senast år 2025.

Uppnådda mål tillgänglighet 2019

99,99%

Tillgänglighet el

99,983%

Tillgänglighet fjärrvärme

99,979%

Tillgänglighet bredband

93%

Tillgång bredband med minst 100 Mbit/s

 

Leverera efterfrågade, väl fungerande och värdefulla produkter nu och i framtiden

Mätbart mål: Strategisk plan 2030 upprättad och förankrad under 2020 för direkt
implementering.

Utfall: Pågående.

Vara det självklara valet för våra befintliga och framtida medarbetare

En attraktiv arbetsgivare med goda anställningsvillkor och en trygg och säker arbetsplats.

Mätbara mål: Attraktiv arbetsgivareindex över medel ibranschen. Medel för 2018*: 129 samt temperaturmätaren i stigande trend.

Se utfall

Utveckla och upprätthålla goda arbetsförhållanden med effektiva och allt igenom värdeskapande arbetsflöden

Mätbart mål: Startade och slutförda förbättringsteam som levererat enligt uppdragsbeskrivningen.

Utfall: Pågående.

Ta ansvar för biologisk mångfald och artrikedom

Mätbart mål: 100 % av flygaskan återförs till skogen.

Uppnått mål biologisk mångfald 2019

100%

av flygaskan återförs till skogen