Hoppa till huvudinnehållet

Kundnöjdhet

Att ha nöjda kunder är viktigt för vår framgång och kundnöjdhet är därför en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor. Vi mäter och följer upp vår kundnöjdhet årsvis genom att delta i Svenskt Kvalitetsindex branschmätning av energi­branschen. Detta ger oss värdefull input om hur vi bör utveckla vår verksamhet för att få ännu nöjdare kunder. Årets resultat presenteras i tabellen nedan.

Årets resultat visar att vi även i år har ökat vår kundnöjdhet på bredband för både privat- och företagskunder, samt för fjärrvärme företagskunder. Vad gäller elnät har vi tappat i kundnöjdhet, men ligger fortfarande en bra bit över branschsnittet. För fjärrvärme privat har vi tappat från mycket nöjda kunder och ligger nu strax under branschsnittet. Vi kommer analysera resultatet och vidta åtgärder för att förbättra vårt resultat till nästa mätning.

Målsättning

Vårt mål är att ha mycket nöjda kunder inom alla affärsområden. Vi ska behålla våra kunder, minst växa med samhällstillväxten och öka vår försäljning.

Medarbetarengagemang för ökad kundnytta

För att nå vårt mål är det av största vikt att alla medarbetare är med och bidrar till varumärkesbreddningen och att vi uppfattas som ett allt mer innovativt, flexibelt och kundorienterat företag. Vi strävar efter att vara proaktiva i kontakterna med våra kunder och i de tjänsteerbjudande vi tillhandahåller. Alla beslut som fattas ska ligga i linje med varumärkesbreddningen.

För att stärka vårt varumärke och våra kundrelationer ­arbetar vi aktivt med proaktiv och planerad kommunikation utifrån budskapen i vår varumärkesplattform. Några exempel på hur vi gör detta är genom att ta fram engagerande innehåll som sprids i egna kanaler, att vi möter kunderna på lokala event och mötesplatser samt att vi skapar sponsringssamarbeten som skapar värde. Ett konkret exempel från 2019 är att vi startat upp en kund­panel på Wexnet, där kunderna får möjlighet att påverka och förändra vår verksamhet.

Utmaningar framåt

Vi kommer ha fortsatt fokus på arbetet att skapa en kund­orienterad organisation och att stärka varumärket i riktningen mot att bli allt mer innovativa, flexibla och kund­orienterade. Det är av högsta vikt att alla medarbetare är med och bidrar till denna utveckling. Vi strävar efter att vara proaktiva och lyhörda i kontakten med kund och i de tjänsteerbjudanden vi tillhandahåller. För att nå våra högt ställda mål är det även viktigt att vi fortsätter leverera hög tillgänglighet med säkra och trygga leveranser.

Svenskt kvalitetsindex (SKI), Privatkunders kundnöjdhet

71,4

Fjärrvärme

72,2

Branschen

66,8

Elnät

64,7

Branschen

70,3

Bredband (Wexnet)

65,7

Branschen (totalt 3 stadsnät)

 

Svenskt kvalitetsindex (SKI), Företagskunders kundnöjdhet

72,7

Fjärrvärme

71,9

Branschen

66,3

Elnät

63,4

Branschen

70,2

Bredband (Wexnet)

62,8

Branschen (totalt 3 stadsnät)