Hoppa till huvudinnehållet

Hållbar utveckling i samhället

Att använda våra produkter och tjänster bidrar till klimatomställningen. Därför är hållbar utveckling i samhället en av våra väsentliga hållbarhetsfrågor.

Vi arbetar målmedvetet för att utveckla vår verksamhet på ett hållbart sätt. Som kund ska du vara trygg med att vi gör vårt bästa för att ta ansvar, och genom att använda våra produkter är du med och bidrar till en hållbar utveckling.

Klimat- och primärenergibokslut

För att få en helhetsbild av vår klimatpåverkan har vi gett det oberoende forsknings- och utredningsföretaget Profu uppdraget att genomföra ett klimatbokslut åt oss på Växjö Energi. I klimatbokslutet vägs egna utsläpp samman med de utsläpp som kommer av inköpt el, transporter, resor med mera. Dessutom räknar Profu även in utsläpp som kan undvikas på andra håll i samhället tack vare vår energiproduktion. Vi gör klimatbokslut var tredje år. Vårt senaste klimatbokslut för 2017 visar att Växjö Energis bidrag till ­klimatpåverkan är negativ, det vill säga att utsläppen är lägre med Växjö Energis verksamhet än utan.

Läs vårt klimatbokslut Läs vårt primärenergibokslut

Vi stödjer goda gärningar

Som lokalt företag är det viktigt för oss att vara engagerade på olika sätt i lokalsamhället. Dels genom att medverka och möta våra kunder på olika event, dels genom stöd till föreningslivet. Vi arbetar utifrån en sponsringspolicy och ansökningar om sponsring hanteras en gång per år.
Vi sponsrar föreningar och aktiviteter inom idrott, samhälle och kultur med koppling till våra kärnintressen energi och hållbart samhälle.

Läs mer om sponsring

Kravställande vid upphandling och inköp

En viktig del av vårt hållbarhetsarbete handlar om att ta ansvar för vilka leverantörer och entreprenörer vi anlitar. Därför pågår ett arbete med att ta fram en uppförandekod för leverantörer. Vi omfattas av Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, ­energi, transporter och posttjänster (LUF). Vi följer också Växjö kommuns Upphandlings- och inköps­policy som säkerställer att varor och tjänster köps med rätt kvalitet till lägsta kostnad med minsta möjliga miljö­påverkan inom ramen för gällande lagstiftning.

Tillsammans med fler kan vi göra ännu mer

Genom samarbete med fler aktörer i samhället kan vi ytterligare bidra till hållbar utveckling av Växjö­regionen. I externa projekt och nätverk kan våra medarbetares kompetens komma till nytta även nationellt och internationellt, samtidigt som kontakterna bidrar till kunskapsutbyte och kompetenshöjning av våra med­arbetare.

Vi engagerar oss i en rad bransch- och intresseorganisationer lokalt och nationellt, som Energiföretagen i Sverige, Svenska stadsnätsföreningen, Sustainable Småland, Handelskammaren, Bioenergigruppen i Växjö, SVEBIO, Skogforsk, IVL, Linnéuniversitet Effektiva Fjärrvärmesystem, Goda Hus, EnergiEffektiviseringsFöretagen, Kronobergs Luftvårdsförbund, Svensk Solenergi, Sveriges kommunikatörer, Sveriges Marknads­förbund, Kronobergs Marknadsförening och Pacta.

Några exempel på goda samarbeten under 2019