Hoppa till huvudinnehållet

Vägen till fossilfri verksamhet

Vårt mål har länge varit att vår verksamhet ska vara fossilfri 2020. Efter många års målinriktat arbete är vi i mål. Dessutom, oss veterligen, som det första fossilfria energi- och kommunikationsföretaget i landet (enligt Greenhouse Gas Protocol, Scope 1).

I december 2019 eldades det sista torvlasset och all fjärrvärme, kyla och el produceras nu med förnybart bränsle. 

Växjö kommuns övergripande mål är att bli en fossilbränslefri kommun år 2030. Att vi nu kan erbjuda förnybar fjärrvärme och fjärrkyla är avgörande för att det målet ska kunna nås.

Vägen till fossilfri verksamhet

1970

Fjärrvärmen börjar byggas ut i Växjö. Sandviksverket invigs 1974. Innan dess
värmdes hushållen med olje- eller vedeldade pannor, en panna för varje hushåll.

1980

Redan på 1980-talet börjar vi producera värme och el av rester från skogen. Vi är först i landet med att bygga om en oljeeldad fjärrvärmepanna till eldning med biobränsle.

1996

En närvärmeanläggning i Ingelstad byggs med helt fossilbränslefri produktion. Åren därpå uppförs närvärmeanläggningar även i Rottne och Braås.

1997

Kraftvärmeverket Sandvik 2, som eldas med mer än 95 procent biobränsle, invigs.

2004

Växjös största termos byggs, en hetvattenackumulator som rymmer hela 40 000 kubikmeter. På natten laddas den med varmt fjärrvärmevatten så det räcker till att värma duschvattnet för Växjöborna på morgonen.

2009

Vi sätter upp Växjös första publika laddstolpe till elbilar och köper in den första elbilen till vår egen verksamhet.

2015

Sandvik 3, med helt fossilbränslefri produktion av fjärrvärme och el, invigs.

Idag

Vår verksamhet är 100 procent fossilfri. Fjärrvärmen i Växjö fyller 50 år och är fortfarande en av de absolut mest hållbara och klimatsmarta uppvärmningsmetoderna som finns på marknaden. Nära 8 000 villor och 1 500 företag är anslutna till fjärrvärmenätet och allt fler upptäcker dess många fördelar.

Utmaningar framåt

Ett viktigt steg i arbetet mot en mer fossilfri vardag är att påverka våra leverantörers omställning till fossilbränslefritt. Målet är att hela vår försörjningskedja ska vara fossilbränslefri senast år 2030.