Hoppa till huvudinnehållet

Ekonomi i balans

Vår verksamhet ska ge uthållig marknadsmässig avkastning för att kunna säkerställa verksamhetens långsiktiga och hållbara utveckling. Vidare skapar en ekonomi i balans även förutsättningar för att nå ägarens och bolagets mål.

Kort om ekonomiskt resultat 2019

253mkr

Investeringar

882mkr

Intäkter

100mkr

Balanserat ekonomiskt värde

 

Kostnader

För att uppnå en ekonomi i balans är det viktigt att vår utvecklingsresa är uthållig och att resan säkerställer att långsiktiga mål uppnås. Kostnader i miljoner kronor.

 

Investeringar

För att kunna tillhandahålla trygg infrastruktur med hög leveranssäkerhet nu och i framtiden krävs investeringar i våra nät och i våra produktions- och distributionsanläggningar.

mkr