Projektet STORM

Vi har deltagit i det EU-finansierade projektet STORM där syftet är att visa att man med ett smart styrsystem för fjärrvärme kan optimera biobränsleanvändningen.

Anläggningen på vårt biobränslebaserade närvärmeverk i Rottne utanför Växjö har varit en av demoanläggningarna i projektet. Där har man långsiktigt minskat uttaget av värmetoppar med ett medelvärde på 12,75 procent. Peter Philipsson, driftsupportchef på Kraft och värme berättar:

- För att vara fortsatt konkurrenskraftiga på en marknad med flertalet alternativa uppvärmningsalternativ är det väldigt viktigt för oss att hålla nere våra produktionskostnader. RME-förbrukningen är därför ett viktigt nyckeltal för oss som vi nu, genom STORM, är väldigt glada för att vi kan påverka ytterligare. Trots att RME är ett fossilfritt bränsle känns det både mer hållbart och resurseffektivt att få leverera värme, tillverkad av skogsbränsle från de kringliggande skogarna.

 

  

Founded by the European Union's H2020 Programme under grant agreement nᵒ649743.